PERSONAL REALITY (overview)

The Personal Reality exhibition, held at Sofia Arsenal – Museum of Contemporary Art from 02.11.2023 to 14.01.2024, showcased alternative photography prints by artists including Vanessa Lu, Vladislav Lepoev, Ivelin Penchev – Ivicha, Lilyana Karadzhova, Nikola Dyulgyarov and USHA. Crafted at RadLab Studio in 2023 as part of the studio’s annual creative program, these photographic series delve into the artists’ personal experiences, emotions, and explorations, echoing the overarching theme of “personal reality” set by the studio.

 

The exhibited series utilize various emulsion processes, such as lith print, salt print, gum bichromate, carbon print, and experimental variations of silver-gelatin processes. These techniques are integral components of our technological arsenal, honed over the past few years. Reflecting individual perspectives, the prints also highlight our dedication to pushing the boundaries of alternative photography.

Ванеса Лу изигра решаваща роля в проекта “Персонална реалност” на RadLab Studio, като активно допринасяше с идеи и подход още от самото начало и показа искрена отдаденост на изследването на темата, което е пример за истинска загриженост на автора за неговата художествена работа. Въпреки краткия си престой тя демонстрира висока мотивация и бързо се научи да работи с непознатия процес на литопечат, като по време на престоя си в RadLab Studio създаде впечатляваща оригинална творба в значителен мащаб.

Ванеса изследва идеята за търсене на оригиналното лице чрез концепцията за kōans, като се фокусира по-специално върху Случай 23 от колекцията “Gateless Gate”, където хората съзерцават лицето си преди раждането. Авторката твърди, че kōans действат като ментален скалпел, прорязвайки рационалността, за да позволят по-дълбоко разбиране на ирационалната и интуитивна същност, надхвърляща индивидуалното и родовото съществуване. Заключението подчертава, че това оригинално лице остава неуловимо във фотографската документация, простирайки се отвъд генеалогията в дълбочината на съществуването.

Изследването на Ванеса по темата ” Персонална Реалност” е тясно свързано с използването на техниката на литопечат в рамките на нейните фотографски разработки. За първи път тя се сблъсква с естетиката и характеристиките на литопечатането и е запленена от него по време на първоначалния си опит с процеса в студио RadLab. Литопечатът, алтернативен фотографски метод, включва използването на разреден, висококонтрастен проявител, традиционно предназначен за литографски негативи, което води до уникална и непредсказуема естетика, дължаща се на феномена “инфекциозно проявяване”, което прави всеки отпечатък различен и невъзможен за повторение.

16.08.1992 автопортрет
Техника:
Литопечат, сканиране
Използвани негативи:
цифрови негативи 30×40 cm; 8×6,5 cm
Размер на отпечатъка:
120×160 cm; 8×6,5 cm

Оригиналните творби, създадени от Ванеса Лу в рамките на ” Персонална реалност: фотографски изследвания”, можете да видите в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство до 14/01/24.

” ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания” е част от проекта “Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, България.

In addition the exhibition featured a six-book photographic collection titled “PERSONAL REALITY: photography studies” entirely handcrafted at RadLab Studio. The decision to transpose the exhibition into this collection was spontaneous, creating a unique synergy between photography books and gallery walls. This edition of “PERSONAL REALITY: Photography studies” was distributed to organizations, educational institutions, and libraries contributing to the discourse on the evolution of alternative photography.

Throughout the “Personal reality” exhibition period, attendees engaged in curated events, including autor tours and talks, fostering open discussions on the the future of this artistic expression. The dialogues explored the metodology of the historical photographic processes and their relevance as part of the alternative photography in today’s digital reality. Specialized media in arts and photography provided critical reviews, including Stefani Stoeva at obscuramag.com, Valentin Kalinov at kultura.bg, and Ivan Stefanov at freeartsfoundation.com, adding depth to the discourse around RadLab’s “Personal Reality” project.

 

Explore more in-depth information on the processes and artists’ works at our blog or visit us here in RadLab Studio to have a look over the prints. If you want any of the original artworks showcased in the exhibition to become part of your personal collection, visit our artwork store.

We are expressing gratitude to all visitors who engaged with and became a part of our “Personal Reality,” we extend special thanks to Nadezhda Dzhakova and the Sofia Arsenal – Museum of Contemporary Art team for their hospitality unwavering support of alternative photography in Bulgaria.

“PERSONAL REALITY: photography studies” is part of the project “Alternative Photography in Contemporary Art and Education”, which is implemented with the financial support of National Culture Fund, Bulgaria.