Loading Events

The Salt Print workshop is now open to apply. We are delighted to announce an Open Call for submissions from artists who are willing to get involved into analog processes. Out of these submissions, a jury will select 4 artists to take part in our Salt print workshop, designed to extend their knowledge in alternative processes and print out their own images.
The Salt Print process was the first to create a positive image from a negative. While light-sensitive chemicals had been experimented with for decades, in the early 1830s William Talbot discovered the salted paper process as a viable photographic print method. It is the progenitor of all silver-based printing-out processes. The salted paper method involves “printing out,” meaning the image is formed by light rather than developed out with chemicals. The chemistry involves solutions of sodium chloride (table salt) and silver nitrate, which, when combined, convert to light-sensitive silver chloride. The images is produces via contact printing – pressing a negative or object directly to the paper surface and exposing it to light. The process produces prints with a reddish-brown color. A toning bath, typically containing gold, could be employed to change the color.
Schedule: On Saturday 18.06participants will learn the history, the basics and the chemistry behind the process. We will help them to choose suitable images from their own archive and invovle them into the negative-creating process.
On Sunday 19.06. The workshop will focus on making salt prints, using negative images – how to coat paper with the solution necessary for this method and how to process the images. Participants will have the opportunity to carry out experiments with their photographies in different sizes and develop images according their own requirements.
For all the participants we will provide darkroom equipment, checmicals, emullsion, paper, safety clothing.
Guest Lector: Nikola Dyulgyarov
To apply
 please fill in the application form below and send your motivation letter (150 words max), portfolio of between 5 – 10 images that reflect the nature of the work you would like to make here and background information on how the works are created. Include any links to online material: website, Instagram etc.
Submission deadline is Tuesday 14th of June 2022, midnight (EET)
Special requirements: Proposed artworks must be produced using analog photographic processes. Due to the current application process there could be digital stage (scanning), but the finished work must rely largely on analog production and shot on film. All the images, that you would like to produce via Salt printng must be shot on film and may differ from your application images.
Judging criteria: In this Open Call, we are looking to select four artists who are passionate about their analog practice in today’s digitalised world. In jurying, the emphasis is on the artistic vision and motivation to extend their knowledge. We want to see self-awareness and ambition in producing photographic works. There are no limitations as to the theme of the submissions.
Successful applicants will be chosen on the basis of their motivation letter, body of work will be notified via phone and e-mail untill 16th of June 2022.
Please feel free to get in touch if you have any questions.
This workshop is part of Alternative Photography Processes project, implemented with the financial support of the National Culture Fund, Bulgaria.

 

***

АЛТЕРНАТИВНИ ФОТОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ: SALT PRINT

Имаме удоволствието да обявим следващата ни отворена покана за артисти и фотографи, които имат интерес в областта на алтернативните процеси. От всички кандидатури жури ще избере 4 автора, които да участват в нашия клас по Солен печат. Програмата на събитието цели да разшири познанията им в областта на алтернативните процеси и да даде възможност на всеки участник да отпечата собствени фотографии.
Соленият печат е първата техника, която успява да създаде позитивно изображение от негатив. В период на изучаване на светлочувствителните емулсии през 19ти век, Уилям Талбот успява да разработи тази техника като приможим метод за възпроизвеждане на фотографски изображения, привръщайки се в основополагаща за всички бъдещите процеси, базиране на сребърна емулсия. Методът му се определя като “отпечатване”, тъй като дава възможност за многократно позитивно копиране на изображението чрез експониране със светлина. Химичният процес се свежда до реакция на натриев хлорид (готварска сол) и сребърен нитрат, които се комбинират в светлочувствителен сребърен хлорид. Изображението се създава чрез контактно копиране (позитивното изображение е с размера на негатива) и излагането му на светлина, след което се проявява с възможност за тониране. Процесът създава отпечатъци с червеникаво-кафяв отенък. За манипулиране на цвета може да се използва тониращ разтвор, който обикновено съдържа злато.
Ако искате да се запознаете отблизо с този процес, можете да кандидатствате с формата по-долу. Участието е безплатно, а RadLab Studio ще Ви осигури лабораторни условия, необходимите химикали, хартии в различни размери, предпазно облекло, както и всико необходимо, за да работите с “размах”.
Гост лектор ще бъде Никола Дюлгяров.
За да кандидатствате попълнете формуляра по-долу, като изпратете мотивационно писмо (максимум 150 думи), описващо интереса Ви в тази област; прикачете между 5 и 10 авторски изображения, които отразяват естеството на работата Ви, както и основна информация за това как са създадени фотографиите, какви процеси са използвани и пр. Можете да включите и връзки към онлайн материали за Вас: уебсайт, Instagram и пр.
Крайният срок за кандидатстване е вторник, 14 юни 2022 г., полунощ (EET)
Специфични изисквания: Фотографиите, с които кандидатствате, трябва да бъдат заснети и обработени с изцяло аналогови процеси. По повод на текущото кандидатстване се допуска дигитализиране (сканиране). В рамките на работилницата по Солен печат, селектираните автори ще работят с лични фотографии, които не е задължително да съответстват на тези от кандидатурата.
Критерии за оценка: В тази отворена покана ние търсим четирима автори с подчертан интерес за работа с аналогови процеси. В процесът на селектиране акцентът ще попадне върху художествената стойност на изпратените изображения и мотивацията на автора за разширяване на знанията си. Искаме да насърчим осъзнатата амбиция за създаване на фотографски произведения, чрез благородните процеси във фотографията, за да запазим тяхното културно наследство. Няма ограничения по отношение на темата на изпратените фотографии за кандидатстване.
Успешните кандидатури ще бъдат избрани въз основа на изпратените изображения и мотивационното им писмо. Ще се свържем с тях в срок до четвъртък 16.06. по телфона или на имейл.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси.

Уъркшопът е част от проект Алтернативни фотографски процеси, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.

Share This Story, Choose Your Platform!