Loading Events

The Gum Bichromate workshop is now open to apply. RadLab Studio is accepting submissions from emerging and established photographers and artists who are willing to get involved into Gum Bichromate workshop, part of our “Alternative photography” series. Out of these submissions, a jury will select 4 artists to take part in our workshop, designed to extend their knowledge in alternative processes and print out their own images.
Gum prints tend to be multi-layered image process, sometimes combined with other alternative process printing methods such as cyanotype. A heavy weight cotton watercolor or printmaking paper that can withstand repeated and extended soakings is best. Each layer of pigment is individually coated, registered, exposed and washed. Gum bichromate printing is certainly seductive due to its limited chemistry, simple water development, and unlimited color potential with watercolors of the artist’s choice. Gum printing is quite flexible and easily combined with other processes and graphic disciplines. Because of its pigment, paper, and brush roots, gum bichromate is one of the few photographic processes capable of achieving that wonderful element of gesture—gesture being that painterly expression of the “artist’s hand” in the creation of a mark.
Saturday 23.07. 
Participants will learn the history, the basics and the chemistry behind the process. We will help them to choose suitable images from their own archive and invovle them into the negative-creating process.
Sunday 24.07. The workshop will focus on making gum bichromate prints, using negative images – how to coat paper with the solution necessary for this method and how to process the images. Participants will have the opportunity to carry out experiments with their photographies in different sizes and develop images according their own requirements.
For all the participants we will provide darkroom equipment, checmicals, emullsion, paper, safety clothing.
Guest Lector: Nikola Dyulgyarov
To apply
 please fill in the application form below and send your motivation letter (150 words max), portfolio of between 5 – 10 images that reflect the nature of the work you would like to make here and background information on how the works are created. Include any links to online material: website, Instagram etc.
Submission deadline is Monday 18th of July 2022, midnight (EET)
Special requirements: Proposed artworks must be produced using analog photographic processes. Due to the current application process there could be digital stage (scanning), but the finished work must rely largely on analog production and shot on film. All the images, that you would like to produce via Gum Bichromate printng must be shot on film and may differ from your application images.
Judging criteria: In this Open Call, we are looking to select four artists who are passionate about their analog practice in today’s digitalised world. In jurying, the emphasis is on the artistic vision and motivation to extend their knowledge. We want to see self-awareness and ambition in producing photographic works. There are no limitations as to the theme of the submissions.
Successful applicants will be chosen on the basis of their motivation letter, body of work will be notified via phone and e-mail untill 20th of July 2022.
Please feel free to get in touch if you have any questions.
This workshop is part of Alternative Photography Processes project, implemented with the financial support of the National Culture Fund, Bulgaria.

 

***

АЛТЕРНАТИВНИ ФОТОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ: GUM BICHROMATE

Отворената ни покана за работиницата Гума Бихромат е отворена за кандидатстване! RadLab Studio приема предложения от начинаещи и утвърдени фотографи и артисти, които желаят да се включат в работилницана тема Gum Bichromate, част от нашата серия „Алтернативна фотография“. Жури ще избере 4 автора, които да участват в нашия семинар, предназначен да разшири знанията им в алтернативни процеси, като всеки от тях ще има възможност да отпечата свои собствени изображения.
Бихроматните отпечатъци обикновено са многопластови цветни фотографски изображения, понякога комбинирани с други алтернативни методи за печат, като например цианотипията. За процеса на копиране се използва памучна хартия за акварел или печат, която може да издържи многократно и продължително накисване. Всеки слой пигмент се нанася индивидуално, регистрира, експонира и измива. Печатът с гума бихромат със сигурност е интригуващо поради опростения си химичен процес, простото проявяване във вода и неограничения потенциал за работа с акварелни пегменти по избор на автора. Печатът с гума е доста гъвкав и лесно се комбинира с други процеси и графични техники. Поради своите пигментни, ръчното нанасяне на емулсия, бихроматната гума е един от малкото фотографски процеси, способни да постигнат този прекрасен елемент на непринудена нежност – онзи живописен отенък, произхождащ деликатно от ръката на автора.
Събота 23.07. Участниците ще се запознаят с историята, основите и химичните явления зад процеса. Ще им помогнем да изберат подходящи изображения от собствения си архив и ще ги подготвим за .
Неделя 24.07. Уъркшопът ще се фокусира върху отпечатването на фотографии с гума бихромат: емулсиране на хартията, експониране и проявяване. Участниците ще имат възможност да експериментират със своите изображения в различни размери и да ги оформят графично, според собствените си предпочитания.
Ако искате да се запознаете отблизо с този процес, можете да кандидатствате с формата по-долу. Участието е безплатно, а RadLab Studio ще Ви осигури лабораторни условия, необходимите химикали и пигменти, хартии в различни размери, предпазно облекло, както и всико необходимо, за да работите с “размах”.
Гост лектор ще бъде Никола Дюлгяров.
За да кандидатствате попълнете формуляра по-долу, като изпратете мотивационно писмо (максимум 150 думи), описващо интереса Ви в тази област; прикачете между 5 и 10 авторски изображения, които отразяват естеството на работата Ви, както и основна информация за това как са създадени фотографиите, какви процеси са използвани и пр. Можете да включите и връзки към онлайн материали за Вас: уебсайт, Instagram и пр.
Крайният срок за кандидатстване е понеделник, 18 юли 2022 г., полунощ (EET)
Специфични изисквания: Фотографиите, с които кандидатствате, трябва да бъдат заснети и обработени с изцяло аналогови процеси. По повод на текущото кандидатстване се допуска дигитализиране (сканиране). В рамките на работилницата по Гума бихромат, селектираните автори ще работят с лични фотографии, които не е задължително да съответстват на тези от кандидатурата.
Критерии за оценка: В тази отворена покана ние търсим четирима автори с подчертан интерес за работа с аналогови процеси. В процесът на селектиране акцентът ще попадне върху мотивацията на автора за разширяване на знанията в областта на налоговите процеси и схудожествената стойност на изпратените изображения. Искаме да насърчим осъзнатата амбиция за създаване на фотографски произведения, чрез благородните процеси във фотографията, за да запазим тяхното културно наследство. Няма ограничения по отношение на темата на изпратените фотографии за кандидатстване.
Успешните кандидатури ще бъдат избрани въз основа на изпратените изображения и мотивационното им писмо. Ще се свържем с тях в срок до сряда 20.07. по телфона или на имейл.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси.

Уъркшопът е част от проект Алтернативни фотографски процеси, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.

Share This Story, Choose Your Platform!