Време е да Ви представим Станка Цонкова (Уша) – първият от шестимата избрани автори, който ни гостува в проекта „Персонална реалност„. През изминалата седмица имахме възможността направим интересни лабораторни проби и да се оцапаме с Кафенол! Но за това ще Ви разкажем по- долу!

Да започнем с УША- тя е истинска легенда на българската фотография! Изследва фотографския език като съвременна визуална медия. Според нея, той дава безкрайни възможности за изразяване на човек, търсещ своето място не само в изкуството, но и в света като цяло. Експериментите с химикали, процеси и материали ѝ дават свобода. Чрез тези похвати, тя успява да разшири границите на специфичното предназначение на фотографията като документ, отразяващ действителността такава, каквато е.

Фотографски Изследвания с Образователна Цел

По време на престоя си при нас, заедно с авторката проведохме и работилница с възпитаници на Национална Априловска гимназия, като част от образователната програма на RadLab Studio. Дискутирахме интересни за учениците теми, свързани с креативността: как използваме въображението си, какво ни води, когато създаваме, как да приложим вътрешната си енергия в изкуството.

Участниците експериментираха с фотохартия, различни химикали и ръчно изработени материали. Целта беше да създават т.нар. хемиграми – вид алтернативно фотографско изображение, за което не се нуждаем от фотоапарат. Участниците изследваха процеса по създаване на сурови изображения, продиктувани от техния вътрешен импулс.

Направените фотографии първоначално отразяваха техните емоции и настроения, които служеха като отправна точка и вдъхновение за цялото занятие. След това учениците се анжажираха с целенасочена работа, за да постигнат резултати, стъпили на собственото си чувството за естетика.

Всяко създадено изображение е уникално както по произход, така и в своята същност. В своята същност процеса цели да постигне резултати, в които авторът освободен от предразсъдъците си и напълно се довери на своята вътрешна енергия.

За целите на химиграмите един от учениците приготви собственоръчен проявител CAFENOL-C, направен от материали, които обикновено откриваме вкъщи: инстантно кафе, витамин C и натриев карбонат. Един процес, който изненада дори за Уша.

Уша е първият от шестимата избрани автори, който ни гостува в проекта „Персонална реалност“. Кои ли са останалите?

ПЕРСОНАЛНА РЕЛАЛНОСТ:
Фотографски Изследвания с УША

Време е да Ви представим Станка Цонкова (Уша)– първият от шестимата избрани автори, който ни гостува в проекта „Персонална реалност„. През изминалата седмица имахме възможността направим интересни лабораторни проби и да се оцапаме с кафенол! Но за това ще Ви разкажем по- долу!

Да започнем с УША- тя е истинска легенда на българската фотография! Изследва фотографския език като съвременна визуална медия. Според нея, той дава безкрайни възможности за изразяване на човек, търсещ своето място не само в изкуството, но и в света като цяло. Експериментите с химикали, процеси и материали ѝ дават свобода. Чрез тези похвати, тя успява да разшири границите на специфичното предназначение на фотографията като документ, отразяващ действителността такава, каквато е.

Фотографски Изследвания с Образователна Цел

По време на престоя си при нас, заедно с авторката проведохме и работилница с възпитаници на Национална Априловска гимназия, като част от образователната програма на RadLab Studio. Дискутирахме интересни за учениците теми, свързани с креативността: как използваме въображението си, какво ни води, когато създаваме, как да приложим вътрешната си енергия в изкуството.

Участниците експериментираха с фотохартия, различни химикали и ръчно изработени материали Целта беше да създадат т.нар. хемиграми – вид алтернативна фотография, която не се нуждае от фотоапарат. Учениците изследваха процеса по създаване на сурови изображения, продиктувани от техните вътрешни импулси.

Създаваните фотографии първоначално отразяваха техните емоции и настроения, които служеха като отправна точка и вдъхновение за цялото занятие. След това те се ангажираха с целенасочена работа, за да постигнат резултати, базирана на чувството си за собствена естетика.

Всяко създадено изображение беше уникално както по произход, така и в своята същност. Резултатът е полстигнат, когато авторът се освободи от предразсъдъците си и напълно се довери на своята вътрешна енергия.

За целите на химиграмите един от учениците приготви собственоръчен проявител CAFENOL-C, направен от материали, които обикновено откриваме вкъщи: инстантно кафе, витамин C и натриев карбонат. Един процес, който изненада дори за Уша.

Уша е първият от шестимата избрани автори, който ни гостува в проекта „Персонална реалност“. Кои ли са останалите?