През 2023 г. RadLab Studio формира творчески колектив от шест избрани автора, работещи в областта на алтернативната фотография, за да изследват темата „Персонална реалност„. В процеса на реализация екипът ни се ангажира с редица дейности: провеждане на експерименти, срещи с ученици, отпечатване на авторски фотографски книги, представяне в изложби.

Проектът е естествено отражение на нашата мисия за насърчаване и разпространение на емулсионната фотография като важна част от културното наследство на медията. Той е своеобразен призив за генериране на творби, кореспондиращи с добавената стойност на изразните средства. Връзката автор-медия играе изключителна роля в художествената продукция: ръчно отпечатвани изображения, чрез светлочувствителни химикали и DIY способи, които са тясно свързани с концепцията „Направи си сам“. Авторите често измислят собствени инструменти и методи на работа, за да подчертаят важността на творческия процес, а не само на крайния резултат. С помощта на този инструментариум, всеки от поканените автори ще представи своята интерпретация на темата, използвайки техники, извън конвенционалните методи за постигане на фотографски изображения.

В една интимна игра с реалността артистите ще проследят личните си търсения, преодолявайки границите между факт и въображение, образ и символ, време и пространство. Художествената продукция е алхимичен експеримент, систематична хронология на изследването, съчетаваща дисциплини като химия, физика и психология със собствените мисли, нагласи и отношения на артистите като колектив. Заедно авторите ще поставят въпроса за постоянната промяна и как човек моделира персоналната си реалност.

Творческата програма на RadLab Studio се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

През 2023 г. RadLab Studio кани шест избрани автори с богат опит в областта на алтернативната фотография, за да работят по изследване на темата „Персонална реалност“. Проектът е насочен към изпълнението на мисията на студиото за насърчаване и разпространение на аналоговата и алтернативната фотография. Емулсионната фотография служи като призив към артистите, насочени към създаване на творби с художествено съдържание, съответстващо на добавената стойност на изразните средства. Тези процеси често включват създаване на ръчно отпечатвани изображения с използване на светлочувствителни химикали и DIY инструменти, които са тясно свързани с концепцията на „Направи си сам“. Фотографите често измислят собствени медиуми, инструменти и методи на работа, за да подчертаят важността на творческия процес, а не само на крайния резултат. С помощта на този инструментариум, всеки от поканените автори ще представи своята интерпретация на проблематиката, използвайки техники, извън конвенционалните методи за постигане на фотографски изображения.

В една интимна игра с реалността артистите ще проследят личните си търсения, преодолявайки границите между факт и въображение, образ и символ, време и пространство. Художествената продукция е алхимичен експеримент, систематична хронология на изследването, съчетаваща дисциплини като химия, физика и психология със собствените мисли, нагласи и отношения на артистите като колектив. Заедно авторите ще поставят въпроса за постоянната промяна и как човек моделира персоналната си реалност.

Образователната програма на RadLab Studio се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.