Един от основните ни фокуси през тази година продължава да бъде развитието на Radlab Studio в качеството на достъпен образователен ресурс.

В края на месец март стартираме партньорска програма в сътрудничество с Националната Априловска гимназия,

която ще въведе фотографията като метод за интердисциплинарно обучение. Целта на инициативата е да провокира учениците в изследването на връзките между изкуството, естествените науки и вътрешния свят на човека. Заедно с учители на гимназията ще проведем серия дискусии и експерименти, като представим учебния материал по един иновативен и въвличащ начин.

Фотографията е област, която ни предоставя безгранични възможности за творческо изразяване. Тя е медиум, който изисква баланс между технически и художествени умения, за да може да се създаде въздействащо изображение. Авторът трябва да използва научни познания, за да навигира процесите на работа със светлината, но и да прилага своя художествен усет, за да провокира емоция у зрителя. Точно този дуализъм прави фотографията особено подходящ инструмент, който помага на учениците да развият критично мислене и креативност, като същевременно прави учебния процес забавен и увлекателен. Вярваме, че подобни инициативи могат да бъдат пример за добри практики в алтернативното образование.

Образователната програма на RadLab Studio се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

RadLab Studio: Изкуството Среща Науката

Един от основните ни фокуси през тази година продължава да бъде развитието на Radlab Studio в качеството на достъпен образователен ресурс. В края на месец март стартираме партньорска програма в сътрудничество с Националната Априловска гимназия, която ще въведе фотографията като метод за интердисциплинарно обучение. Целта на инициативата е да провокира учениците в изследването на връзките между изкуството, естествените науки и вътрешния свят на човека. Заедно с учители на гимназията ще проведем серия дискусии и експерименти, като представим учебния материал по един иновативен и въвличащ начин.

Фотографията е област, която ни предоставя безгранични възможности за творческо изразяване. Тя е медиум, който изисква баланс между технически и художествени умения, за да може да се създаде въздействащо изображение. Авторът трябва да използва научни познания, за да навигира процесите на работа със светлината, но и да прилага своя художествен усет, за да провокира емоция у зрителя. Точно този дуализъм прави фотографията особено подходящ инструмент, който помага на учениците да развият критично мислене и креативност, като същевременно прави учебния процес забавен и увлекателен. Вярваме, че подобни инициативи могат да бъдат пример за добри практики в алтернативното образование.

Образователната програма на RadLab Studio се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.