Loading Events
WET DREAMS is a collection of authentic photographic prints, result of a series of workshops held on the topic of “Alternative Photographic Processes” at RadLab Studio during the year. Each work in the exhibition carries the specific value of the printing process. A process that embodies the skills of the author to work with matter as a tool of his seeking. In addition, images bear even the smallest marks of the moment and environment in which they were printed, from the humidity and temperature of the air to the mood of the artist. Each print is unique, as the combination of conditions that led to the materialization of the image could hardly be duplicated.Whether you’re an experienced photographer or an aspiring hobbyist, alternative photographic processes bring a sense of mystical wonder like that of an adventurer, perhaps even an alchemist.
The key to any alternative process is its sheer physicality – the substances and chemicals that have been prepared, calculated, and measured out in mathematical exactitude to obtain the best results.
However, even the utmost precision will not guarantee the artist freedom from the vagaries of chance, an unpredictability which blurs the lines of expectations and underlines the triumph of success in the creative process. Alternative photographic processes are slow, methodical, and pretentious; each has character in its own right – an amalgam of the laws of physics, chemistry and mathematics, which traces out the connection between the creator, the art and the natural sciences.
WET DREAMS is part of Alternative Photography Processes project, implemented with the financial support of National Culture Fund, Bulgaria
***
WET DREAMS e колекция от авторски фотографски отпечатъци, резултат от проведената серия работилници на тема „Алтернативни фотографски процеси” в RadLab Studio. Всяко едно произведение в изложбата носи специфичната стойност на процеса по отпечатване. Процес, който въплъщава уменията на автора да работи с материята, като инструмент на своите търсения. Наред с това, изображенията носят дори най-малките белези на момента и средата, в която са били отпечатани – от влажността и температурата на въздуха до настроението на артиста. Всеки един отпечатък е уникален, тъй като комбинацията от условия, която е довела до материализиране на карайното изображение, едва ли би могла да бъде повторена.
За осъществяването на всяка творческа идея или експеримент, участникът прави избор на емулсионния процес, който ще следва, медията, формата и жанра. Всеки един етап преминава през ръцете на автора и така произведението заживява свой собствен живот.
Без значение дали фотографът е начинаещ или опитен, алтернативните процеси носят до известна степен една мистична, дори алхимична експерименталност. Основното във всеки благороден процес са субстанциите, реактивите – сметнати и отмерени с математическа точност, комбинациите им в търсене на най-добрия резултат. Наред с доза непредсказуемост, променят границите на възможностите за реализация и това е голямата победа наречена творчески акт. Процесите са бавни, методични и претенциозни, всеки характерен със своя собствен чар и излъчване, амалгама от закони на физиката, химията, математиката и сами по себе си чертаят връзка между автора, изкуството и природните науки. Свързани са с много ръчна работа, използването на специфични разтвори и са базирани на принципи, които датират от възникването на фотографията. Размерът на крайното изображение се определя от съответния процес, който често е базиран на контактното копиране – финалното изображение придобива размера на негатива.
Във време, когато неограничената експлоатация на дигиталната фотография й придава по-скоро функциите на консуматив, ние обръщаме поглед към историческото й наследство. Предлагаме техники, които носят в себе си стойност за будния, любопитен човек, този който разширява границите и отдалечава хоризонта на своето възприятие.
WET DREAMS в преносно значение /но не популярното/ ще ни покаже резултат от експерименти, които са творчески акт и кристализират при смесването на търсени и запечатани моменти, обработени и материализирани в лабораторни условия, чрез мокри и цапащи процеси, в които твореците визуализират своите сънища!
Работилниците са част от образователната и артистична програма в календара на RadLab Studio. Фокусът им беше насочен към алтернативната фотография и емулсионните процеси, като всеки един от тях беше обяснен в отделна сесия в рамките на месеците от март до септември.
Процесите, с които са отпечатани изображенията в колекцията WET DREAMS са Lithprint, Gum Bichromate, Carbon Printing, Salt Printing, Cyanotype, Pinhole Photography, Ambrotype.
Участниците в програмата кандидатстваха на базата на отворени покани, а подборът на автори беше базиран на мотивацията на кандидата да разшири знанията си в областта на алтернативните фотографски процеси. Участниците собственоръчно отпечатаха своите фотографии. В цикъла работилници взеха участие над 15 автора, между които гимназисти, художници, любители и утвърдени професионалисти.
Изложбата WET DREAMS е част от проект “Алтернативни фотографски процеси”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Share This Story, Choose Your Platform!