Loading Events

RadLab Rookie Workshops e серия практически курсове, в които запознаваме начинаещи ентусиасти с процесите и метафизиката на емулсионната фотография. Негативният фотографски филм е най-популярният медиум за аналогово създаване на изображение върху светлочувствителен материал и именно с тази тема даваме начало на серията от срещи.

Как да проявяваме черно-бял негативен филм

Темата: Ще ви запознаем с процеса на проявяване на черно-бял фотографския филм и значението на фоточувствителните емулсии днес

Къде: RadLab Studio, гр. Габрово

Кога: 06.07. /Събота/

Продължителност: 6 часа

Максимален брой участници: 4

Такса за участие: 180 лв

Как да се запиша: тук

 

В рамките на курса ще имате възможност да проявите колкото филми си донесете, като един от тях ще получите предварително от нас в момента на заявяване на участие от Ваша страна. Всички материали и консумативи, както и предпазно облекло, необходими на участниците са подсигурени от RadLab Studio.

 

Програма на курса:

10:00 ч. – 10:30 ч.: Въведение

 • Човекът и светлината.
 • Какво е светлочувствителност?
 • Алхимия на емулсиите
 • Как светлочувствителните материали дефинират фотографското преживяване?

10:30 ч. – 11:30 ч.: Емулсията

 • Видове светлочувствителни материали и техните емулсии
 • Невидими изображения – къде да ги търсим и можем ли да ги видим
 • Основни характеристики на фотографските емулсии – цветовъзприемане, контраст и динамичен обхват
 • Видове проявители и значението им за крайното изображение

11:30 ч. – 12:00 ч.: Банята вкъщи – фотографска лаборатория

 • Защо DARKROOM – малко безопасност и много желание
 • Необходимо оборудване за целите на проявяването

12:00 ч. – 13:30 ч.: Систематика на проявяването

 • Проявяване и снимане – push & pull
 • Къде се проявява фотографският филм
 • Работа и контрол на химическите агенти
 • Прояване, фиксиране и измиване на фотографския филм

13:30 ч. – 14:30 ч.: Почивка в гр. Габрово

14:30 ч. – 16:30 ч.: Практическа работа по проявяване с наша помощ

 • Зареждане на фотографски филм в доза
 • Проявяване и контрол на проявяването
 • Фиксиране
 • Архивиране на проявения филм

16:30 ч. – 17:00 ч.: Обобщение. Светлочувствителната емулсия като основа за разбиране на фотографията

Share This Story, Choose Your Platform!