Loading Events

EN

As part of its annual program, RADLAB has invited six artists to explore the topic of Personal Reality.
Now we introduce to you six photographic series, hand-printed at the studio’s facilities in Gabrovo, featuring 23 alternative photographic techniques: lithprint, salt print, chemigrams, carbon print, gum bichromate. These processes of imagemaking involved handling light-sensitive emulsions, performing chemical manipulations, and utilizing hand-made instruments.

Each artist has come up with their own media and methods to underline the importance of the creative process. The artistic output of this exhibition represents a singular alchemical experiment. Seamlessly weaving a tapestry of disciplines, including chemistry, physics, psychology, and philosophy into the artists’ personal thoughts, attitudes, and relationships, a profound collective narrative emerges from these intricate art pieces.

This is photography today!

Artists:
Vladislav Lepoev
Vanessa Lu
Ivelin Penchev – Ivicha
Liliana Karadzhova
Nikola Dyulgyarov
USHA

18:00
SOFIA ARSENAL – MUSEUM FOR CONTEMPORARY ART
02.11.2023  – 14.01.2024

PERSONAL REALITY project is implemented with the financial support of National Fund “Culture”, Bulgaria

 

БГ

В рамките на годишната си програма RADLAB покани шест автора, които изследваха темата Персонална реалност.
Сега Ви представяме колекция от шест фотографски серии, ръчно отпечатани в базата на студиото в гр. Габрово, с помощта на 23 алтернативни фотографски техники: литпринт, солен печат, химиграми, карбонов печат, гума бихромат. Тези процеси включват създаване на изображения, чрез светлочувствителни емулсии, химически манипулации на материалите, работа със самоделни инструменти.

Всеки автор измисля собствени медии и методи на работа, за да подчертае важността на творческия процес. Художествената продукция, представена в изложбата, е алхимичен експеримент – систематична хронология на изследването, съчетаващо дисциплини като химия, физика, психология и философия със собствените мисли, нагласи и споделеното отношение на артистите като колектив.

Това е фотографията днес!

Участници:
Владислав Лепоев
Ванеса Лу
Ивелин Пенчев – Ивича
Лиляна Караджова
Никола Дюлгяров
УША

18:00ч |
Софийски арсенал – Музей на съвременното изкуство
02.11.2023г  – 14.01.2023

Изложбата ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ e част от проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Share This Story, Choose Your Platform!