Loading Events

EN

Join the author tour to the exhibition “Personal Reality: photography studies” on 19th of December
/Tuesday/ at 14:00.

You will have an opportunity to meet the following authors personally: Nikola Dyulgyarov – chemist and researcher in the field of alternative processes and Ivelin Penchev – Ivicha – founder of RadLab Studio.

Where do we find intersections between art, natural sciences and metaphysics? How do we experience the process of creating a photographic image? Do historical photographic processes such as salt and carbon printing, lith printing and gum bichromate have a place in the modern conversation about photography? We will discuss these and other questions throughout the tour as you explore the works featured in the exhibit

PERSONAL REALITY project is implemented with the financial support of National Fund “Culture”, Bulgaria

 

БГ

Авторски тур към изложбата “Персонална Реалност: фотографски изследвания”

Включете се в авторския тур към изложбата “Персонална Реалност: фотографски изследвания”
на 19ти декември /вторник/ от 14:00ч.

Ще имате възможност да се срещнете лично с авторите: Никола Дюлгяров – химик и деец в областта на благородните процеси и Ивелин Пенчев – Ивича – основател на RadLab Studio.

Къде намираме пресечни точки между изкуството, естествените науки и метафизиката? Как преживяваме процеса по създаване на фотографско изображение? Имат ли място исторически фотографски процеси като солен и карбонов печат, лит принт и гума бихромат в
съвременния разговор за фотографията? Тези и други въпроси ще бъдат дискутирани в рамките на тура, докато авторите Ви запознават с представените произведения в експонацията.

Изложбата ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ e част от проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Share This Story, Choose Your Platform!