Привилегията да работим заедно с Владислав Лепоев в Radlab Studio в продължение на повече от две седмици по време на проекта ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ беше изключително преживяване. Владо е един от малкото визуални артисти, които активно използват алтернативни фотографски процеси от края на 90-те години до днес. Неговата отдаденост на фотографията като инструмент за изразяване и отличителният му стил, се проявяват не само във визуалните резултати, но и отразяват личното му отношение към актуални проблеми.

Фотографската му работа APOPHENIA, създадена като част от този проект, не прави изключение! Чрез тази серия Владислав разширява метафората на фотографията като инструмент за съблазняване, като навлиза в сложността на възприятието и създаването на значимост. APOPHENIA олицетворява възгледа на автора за фотографията като средство, което надхвърля прецизността, използвайки своята арбитражна природа, за да предизвиква очарование, да призовава духове и да обогатява допълнително разбирането ни за ефимерната природа на съществуването.

Серията APOPHENIA се материализира чрез процеса на солен печат – техника, която се основава на реакцията между сребърен нитрат и хлоридна сол, за да се образува чувствителен на светлина сребърен хлорид върху хартия. Когато се изложи на ултравиолетова светлина чрез контактен печат с негатив, той създава изображението, като капризни променливи влияят на крайния резултат. Въпреки предишния опит на Владислав в процеса на солен печат, той гласува пълно доверие на RadLab Studio за процеса на отпечатване, доверявайки се на нашия опит в областта на метода, за което сме му изключително благодарни.

APOPHENIA
Техника: Солен печат
Използван негатив: 30×30 cm; 21×31 cm
Размер на отпечатъка: 30×30 cm; 21×31 cm

Привилегията да работим заедно с Владислав Лепоев в Radlab Studio в продължение на повече от две седмици по време на проекта ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ беше изключително преживяване. Владо е един от малкото визуални артисти, които активно използват алтернативни фотографски процеси от края на 90-те години до днес. Неговата отдаденост на фотографията като инструмент за изразяване и отличителният му стил, се проявяват не само във визуалните резултати, но и отразяват личното му отношение към актуални проблеми.

Фотографската му работа APOPHENIA, създадена като част от този проект, не прави изключение! Чрез тази серия Владислав разширява метафората на фотографията като инструмент за съблазняване, като навлиза в сложността на възприятието и създаването на значимост. APOPHENIA олицетворява възгледа на автора за фотографията като средство, което надхвърля прецизността, използвайки своята арбитражна природа, за да предизвиква очарование, да призовава духове и да обогатява допълнително разбирането ни за ефимерната природа на съществуването.

Серията APOPHENIA се материализира чрез процеса на солен печат – техника, която се основава на реакцията между сребърен нитрат и хлоридна сол, за да се образува чувствителен на светлина сребърен хлорид върху хартия. Когато се изложи на ултравиолетова светлина чрез контактен печат с негатив, той създава изображението, като капризни променливи влияят на крайния резултат. Въпреки предишния опит на Владислав в процеса на солен печат, той гласува пълно доверие на RadLab Studio за процеса на отпечатване, доверявайки се на нашия опит в областта на метода, за което сме му изключително благодарни.

APOPHENIA
Техника: Солен печат
Използван негатив: 30×30 cm; 21×31 cm
Размер на отпечатъка: 30×30 cm; 21×31 cm

Оригиналните творби, създадени от @ramble.rattle в рамките на “ Персонална реалност: фотографски изследвания“, можете да видите в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство до 14/01/24.

“ ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.

Оригиналните фотографски отпечатъци на Владислав Лепоев в рамките на проекта „Персонална реалност: фотографски изследвания“ бяха представени в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство в рамките на едноименната изложба.

„ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.