Ванеса Лу изигра важна роля в проекта „Персонална реалност“ на RadLab Studio, като активно допринасяше с идеи още от самото му начало и показа искрена отдаденост на изследването на темата, което е пример за истинска отдаденост на автора за неговата художествена работа. Въпреки краткия си престой в студиото, Ванеса демонстрира висока мотивация и бързо се научи да работи с непознатия й до тогава лит принт, като успя да създаде оригинални творби в значителен мащаб.

Ванеса изследва идеята за търсенето на оригиналното лице чрез концепцията за kōans, като се фокусира по-специално върху Глава 23 от колекцията „Gateless Gate“, където хората съзерцават лицето си преди раждането си. Авторката твърди, че kōans действат като ментален скалпел, прорязвайки рационалността, за да позволи по-дълбоко разбиране на ирационалната и интуитивна същност, надхвърляща индивидуалното и родовото съществуване. Заключението подчертава, че това оригинално лице остава неуловимо за фотографската документалистика, простирайки се отвъд генеалогията в дълбочината на съществуването.

Изследването на Ванеса Лу по темата „Персонална Реалност“ е до голяма степен повлияно от техниката на лит принт, с която избира да работи. За първи път тя се сблъсква с естетиката и характеристиките на лит принт-а и е запленена от него още от момента, в който я запознахме с него в лабораторията на RadLab. Лит принта е алтернативен фотографски процес, който включва използването на разреден, висококонтрастен проявител, традиционно предназначен за литографски негативи, което води до уникална и непредсказуема визия на крайното фотографско копие, дължаща се на феномена „инфекциозно проявяване“, което прави всеки отпечатък различен и невъзможен за репликиране.

16.08.1992 автопортрет
Техника:
Литпринт, сканография
Използвани негативи:
дигитални негативи 30×40 cm; 8×6,5 cm
Размер на отпечатъка:
120×160 cm; 8×6,5 cm

Ванеса Лу изигра решаваща роля в проекта „Персонална реалност“ на RadLab Studio, като активно допринасяше с идеи и подход още от самото начало и показа искрена отдаденост на изследването на темата, което е пример за истинска загриженост на автора за неговата художествена работа. Въпреки краткия си престой тя демонстрира висока мотивация и бързо се научи да работи с непознатия процес на литопечат, като по време на престоя си в RadLab Studio създаде впечатляваща оригинална творба в значителен мащаб.

Ванеса изследва идеята за търсене на оригиналното лице чрез концепцията за kōans, като се фокусира по-специално върху Случай 23 от колекцията „Gateless Gate“, където хората съзерцават лицето си преди раждането. Авторката твърди, че kōans действат като ментален скалпел, прорязвайки рационалността, за да позволят по-дълбоко разбиране на ирационалната и интуитивна същност, надхвърляща индивидуалното и родовото съществуване. Заключението подчертава, че това оригинално лице остава неуловимо във фотографската документация, простирайки се отвъд генеалогията в дълбочината на съществуването.

Изследването на Ванеса по темата “ Персонална Реалност“ е тясно свързано с използването на техниката на литопечат в рамките на нейните фотографски разработки. За първи път тя се сблъсква с естетиката и характеристиките на литопечатането и е запленена от него по време на първоначалния си опит с процеса в студио RadLab. Литопечатът, алтернативен фотографски метод, включва използването на разреден, висококонтрастен проявител, традиционно предназначен за литографски негативи, което води до уникална и непредсказуема естетика, дължаща се на феномена „инфекциозно проявяване“, което прави всеки отпечатък различен и невъзможен за повторение.

16.08.1992 автопортрет
Техника:
Литопечат, сканиране
Използвани негативи:
цифрови негативи 30×40 cm; 8×6,5 cm
Размер на отпечатъка:
120×160 cm; 8×6,5 cm

Оригиналните творби, създадени от Ванеса Лу в рамките на “ Персонална реалност: фотографски изследвания“, можете да видите в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство до 14/01/24.

“ ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.

Оригиналните фотографски отпечатъци на Ванеса Лу по проекта „Персонална реалност: фотографски изследвания“ бяха представени в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство в рамките на едноименната изложба.

„ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.