Последната авторска серия на УША „Dark Side of Light / Light Side of Darkness“ е съществена част от нашата „ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“. Да работим рамо до рамо с нея в в лабораторията на RadLab Studio беше велико преживяване за нас!

УША вярва, че опознаването на въздействието на вътрешния ни свят като водеща сила в живота е от съществено значение за отключването на артистичните ни търсения, а духовната същност на творчеството намира израз, чрез стимулиране на подсъзнанието и интуицията.

Използвайки класически сребърно-желатинов процес и откъсвайки се от класическите доктрини във фотографията, подходът на УША е наистина неповторим. Да станем свидетели на нейния творчески процес беше изключително преживяване за нас и сме й благодарни за възможността да бъдем част от него.

radlab-studio-usha-tsonkova-1

Dark Side of Light / Light Side of Darkness:
Техника: нещо като сребърно-желатинов процес
Използван негатив: ръчна изработка
Хартия: фотохартия FOHAR (с изтекъл срок на годност в началото на 90-те години)
Размер на отпечатъка: 120x60cm; 55x35cm

 

Последната серия творби на Уша Цонкова „Dark Side of Light / Light Side of Darkness“ са съществена част от нашата „ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“. Да работим рамо до рамо с нея в тъмната стаичка е голямо събитие за нас!

Уша вярва, че признанието на въздействието на присъщата ни природа като водеща сила в живота е от съществено значение за отключването на артистичните добродетели, а духовната същност на творчеството намира израз чрез стимулиране на подсъзнанието и интуицията.

Използвайки класически сребърно-желатинов процес и откъсвайки се от класическите доктрини във фотографията, подходът на Уша е наистина уникален. Да станем свидетели на нейния творчески процес беше изключително преживяване за нас и сме благодарни за уникалната възможност да бъдем част от него. Благодарим ти, Уша!
radlab-studio-usha-tsonkova-1
Dark Side of Light / Light Side of Darkness:
Техника: нещо като сребърно-желатинов процес
Използван негатив: ръчна изработка
Хартия: фотохартия FOHAR (с изтекъл срок на годност в началото на 90-те години)
Размер на отпечатъка: 120x60cm; 55x35cm

Оригиналните фотографии на УША по проекта „Персонална реалност: фотографски изследвания“ бяха представени в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство в рамките на едноименната изложба.

„ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.