През изминалата седмица стартирахме нашата образователната програма в партньорство с Национална Априловска гимназия с изследване на темата “Образ и текст”. Целта на цикъла от занимания е да провокира учениците в изучаването на връзките между изкуството, естествените науки и вътрешния свят на човека, като въведе фотографията като метод за интердисциплинарно обучение.

По време на първата дискусия г-жа Стефка Костадинова, преподавател по Български език и литература запозна учениците с текстове на Людмил Станев, които зададохме като база на изследване по време на бинарния урок.

Същевременно Ивелин Пенчев, основател на RadLab Studio, представи фотографии на Sally Mann, от серията Immediate Family. Целта на учениците беше да интерпретират фотографиите през четири изходни точки: настроение, повествование, композиция и символи.

В процеса на работа учениците насочиха вниманието си към моделите на възприемане, интерпретация и аргументация, които създадоха сами, а по-късно прехвърлиха обратно върху литературните текстове.

Втората част на събитието се проведе в RadLab Studio, където учениците бяха въвлечени в експериментален творчески процес под формата на игра. Всеки от тях разполагаше с инструмент за изразяване и същевременно ограничен в едно от сетивата си.

Целта е участниците да комуникират по неконвенционален начин помежду си, да използват асоциации и въображение, да се освободят от ограниченията на собственото си съзнание и логическите модели. Конкретната задача се състои в изследването на фотография: какви са настроенията, емоциите, които тя създава у зрителя, как ги интерпретираме и ако ги прехвърлим обратно върху нея като текстове и изображения, каква нова форма ще придобие?

В края на експеримента учениците изобразиха собствената си интерпретация обратно върху фотографията, като продукт на колективното си съзнание, оформен по пътя на ирационална комуникация, изваден от контекста, изненадващ, причудлив и истински.

Повече за образователната ни програма, можете да научите тук.

Образователната програма на RadLab Studio се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

През изминалата седмица стартирахме нашата образователната програма в партньорство с Национална Априловска гимназия с изследване на темата “Образ и текст”. Целта на цикъла от занимания е да провокира учениците в изучаването на връзките между изкуството, естествените науки и вътрешния свят на човека, като въведе фотографията като метод за интердисциплинарно обучение.

По време на първата дискусия г-жа Стефка Костадинова, преподавател по Български език и литература запозна учениците с текстове на Людмил Станев, които зададохме като база на изследване по време на бинарния урок.

Същевременно Ивелин Пенчев, основател на RadLab Studio, представи фотографии на Sally Mann, от серията Immediate Fammily. Целта на учениците беше да интерпретират фотографиите през четири изходни точки: настроение, повествование, композиция и символи.

В процеса на работа учениците насочиха вниманието си към моделите на възприемане, интерпретация и аргументация, които създадоха сами, а по-късно прехвърлиха обратно върху литературните текстове.

Втората част на събитието се проведе в RadLab Studio, където учениците бяха въвлечени в експериментален творчески процес под формата на игра. Всеки от тях разполагаше с инструмент за изразяване и същевременно ограничен в едно от сетивата си.

Целта е участниците да комуникират по неконвенционален начин помежду си, да използват асоциации и въображение, да се освободят от ограниченията на собственото си съзнание и логическите модели. Конкретната задача се състои в изследването на фотография: какви са настроенията, емоциите, които тя създава у зрителя, как ги интерпретираме и ако ги прехвърлим обратно върху нея като текстове и изображения, каква нова форма ще придобие?

В края на експеримента учениците изобразиха собствената си интерпретация обратно върху фотографията, като продукт на колективното си съзнание, оформен по пътя на ирационална комуникация, изваден от контекста, изненадващ, причудлив и истински.

Повече за образователната ни програма, можете да научите тук.

Образователната програма на RadLab Studio се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.