Никола Дюлгяров играе важна роля в RadLab Studio, като неговият опит в изследването на алтернативната фотография е неразделна част от дейността му. Той е основна частица в нашата вселена!

 

 

Неговата творба „Take it easy.“ се занимава с „изпитание на процеса“ във фотографията, показвайки едно дълбоко и интроспективно пътуване. Никола подчертава значението на осезаемите отпечатъци, улавящи красотата и феерията в личната реалност на човека, докато се потапя в процеса на фотографската гравюра.

 

 

Никола избира предизвикателния процес гума бихромат за своето изследване “ Персонална реалност“. Тази сложна техника включва втвърдяващия ефект на светлината върху смес от арабска гума, акварелна боя и метална сол дихромат. Окончателните отпечатъци се получават чрез нанасяне на последователни слоеве от очувствената смес върху хартията и контактно отпечатване чрез серия от негативи.

 

Сложността на процеса се преплита с личния подход на Никола, като кулминацията е ироничното заглавие „Take it easy“. Тази комбинация улавя същността на неговото отношение към фотографията, в която отеква духът на автора.

Take it Easy.
Техника: гума бихромат
Използван негатив: цифров негатив 60×40 cm; 30×20 cm
Хартия: Fabriano Unica 240 gr/m2
Размер на отпечатъка: 65×45 cm; 35×25 cm

 

Никола Дюлгяров играе важна роля в RadLab Studio, като неговият опит в изследването на алтернативната фотография е неразделна част от дейността му. Той е основна частица в нашата вселена!
Неговата творба „Take it easy.“ се занимава с „изпитание на процеса“ във фотографията, показвайки едно дълбоко и интроспективно пътуване. Никола подчертава значението на осезаемите отпечатъци, улавящи красотата и феерията в личната реалност на човека, докато се потапя в процеса на фотографската гравюра.
Никола избира предизвикателния процес гума бихромат за своето изследване “ Персонална реалност“. Тази сложна техника включва втвърдяващия ефект на светлината върху смес от арабска гума, акварелна боя и метална сол дихромат. Окончателните отпечатъци се получават чрез нанасяне на последователни слоеве от очувствената смес върху хартията и контактно отпечатване чрез серия от негативи.
Сложността на процеса се преплита с личния подход на Никола, като кулминацията е ироничното заглавие „Take it easy“. Тази комбинация улавя същността на неговото отношение към фотографията, в която отеква духът на автора.
Take it Easy.
Техника: гума бихромат
Използван негатив: цифров негатив 60×40 cm; 30×20 cm
Хартия: Fabriano Unica 240 gr/m2
Размер на отпечатъка: 65×45 cm; 35×25 cm
Оригиналните творби, създадени от Никола в рамките на “ Персонална реалност: фотографски изследвания“, можете да видите в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство до 14.01.24 г. Не пропускайте това!
“ Персонална реалност: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.

Оригиналните фотографски отпечатъци на Николя Дюлгяров по проекта „Персонална реалност: фотографски изследвания“ бяха представени в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство в рамките на едноименната изложба.

„ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.