По време на престоя на Лиляна Караджова в RadLab Studio станахме свидетели на специфичното й отношение към фотографското изкуство, съчетаващ солидна академична подготовка с артистичен подход. Щастливи сме, че в допълнение към нейната експертиза в областта на историята на фотографията и владеенето й на богат набор от алтернативни процеси, съумяхме да й предадем и нови знания. Както винаги сме вярвали, успешното сътрудничество включва взаимен обмен на информация и отношение.

Лиляна Караджова избра да представи своето изследване на персоналната реалност с помощта техниката карбонов печат. Авторът беше запознат теоритично с процеса, но никога не го беше практикувала и именно в RadLab Studio й предоставихме тази възможност. Въпреки многобройните капани на техниката, Лиляна успя да премине през всички стъпки и да отпечата цялата си серия по проекта. Процесът на карбонов печат е част от т.нар. пигментни процеси във фотографията. Основава се на отливането на желатинов слой и прибавянето на пигмент (сажди/черен пигмент). Светлочувствителният слой, който се нанася в последствие е базиран на бихроматни соли. В процеса на експониране ултравиолетовата светлина втвърдява това съединение, съставено от органична маса и бихромат. Окончателното изображение е резултат от пренасянето на втвърдения желатин върху оразмерена хартия, наречена краен носител.

В своята фотографска серия „За Четенето“ Лиляна Караджова изследва динамиката на споделеното жилищно пространство чрез фотографията, докато наблюдава своеобразния живот и рутината на двама археолози с противоположни професионални избори и начин на живот в бароков апартамент в Рим. Библиофилското общуване подтиква авторката да размишлява върху разнообразните проявления на четенето, разкривайки как тази дейност преоформя личните пространства и оставя следи от хаос в пищната интериорна обстановка, характерна за жилищата в италианската столица.

On Reading
Техника: Карбонов печат
Използван негатив: дигитален негатив 36×24 cm
Хартия: Fedrigoni Tintoretto Gesso 300 gr/m2
Размер на отпечатъка: 36×24 cm

Професионалният и артистичен подход на Лиляна Караджова към фотографията беше значимо преживяване за нас по време на престоя й в RadLab Studio . Щастливи сме, че в допълнение към нейната експертиза в областта на историята на фотографията и владеенето на алтернативни процеси, съумяхме да й предадем и нови знания. Както винаги сме вярвали, успешното сътрудничество включва взаимен обмен на информация и отношение.

Във фотографското проучване „На прочитане“ Лиляна Караджова изследва динамиката на споделеното жилище чрез фотографията, докато наблюдава своеобразния живот и рутината на двама археолози с противоположни професионални избори и начин на живот в бароков апартамент в Рим. Библиофилското общуване подтиква авторката да размишлява върху разнообразните проявления на четенето, разкривайки как тази дейност преоформя личните пространства и оставя следи от хаос в пищната обстановка.

Авторката е избрала да представи своето изследване на личната реалност чрез карбонов печат. Дълго време тя се канеше да се запознае с тази техника и въпреки всички малки капани на процеса премина успешно през различните етапи на създаване на изображението. Процесът на карбонов печат е част от т.нар. пигментни процеси във фотографията. Основава се на отливането на желатинов субстрат и добавянето на пигмент (карбон/черна лампа). В процеса на експониране ултравиолетовата светлина втвърдява това съединение, съставено от органична маса и бихромат. Окончателното изображение е резултат от пренасянето на втвърдения желатин върху оразмерена хартия.
On Reading

Техника: Карбонов печат
Използван негатив: цифров негатив 36×24 cm
Хартия: Fedrigoni Tintoretto Gesso 300 gr/m2
Размер на отпечатъка: 36×24 cm

 

Авторските творби, създадени от Лиляна Караджова в рамките на “ Персонална реалност: фотографски изследвания“, можете да видите в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство до 14.01.24 г. Не пропускайте това!

“ ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативната фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.

Оригиналните фотографски отпечатъци на Лиляна Караджова по проекта „Персонална реалност: фотографски изследвания“ бяха представени в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство в рамките на едноименната изложба.

„ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.