Лабораторното копиране на фотографии върху светлочувствителна фотохартия е един от основните процеси в аналоговата фотография за генериране на крайно изображение. Той предлага на всички ентусиасти пълноценен начин да дават завършек на своята фотография и да създават отпечатъци, които са единствени по рода си. Това е ръчен процес, който позволява на автора да изгради особена връзка с работата си и да има голям творчески контрол върху крайния резултат.

Методът изисква внимание към детайлите и разбиране на химичните процеси. Позволява ни прецизен контрол върху контраста и тоналността на отпечатъка, чрез манипулация на стъпките използвани в процеса на експониране и проявяване. За някои автори, експериментите с тези променливи, са също толкова важни, за постигнето на интересни резултат. Те превръщат процеса в забавен начин да изследват химичните процеси в емулсионните фотографии.

как се копират фотографии в лаборатория

Малко Повече за Аналоговото Копиране на Фотографии

Аналоговото копиране в лабораторни условия е фотографски процес за отпечатване, който се използва широко от края на XIX век. Днес ще разгледаме случаят с черно-бели фотографски копия, постиган чрез експониране мърху светлочувствителна фотохартия от негатив и проявяването й в серия разтвори за постигане на крайно изображение.

как се копират фотографии в лаборатория

Процесът обикновено се извършва в лаборатория за фотография, също популярна като „тъмна стая“. Това представлява специализирано пространство, обикновено светлоизолирано от заобикалящата среда, което е напълно тъмно или има много ниски нива на светлина. Работноно осветление използва специални филтри с особено тесен спектър. То най-често излъчва червена или оранжева светлина, към която използваната светлочувствителна хартия не реагира. Това ни позволява да не работим в пълна тъмнина, а хартията да не бъде осветяване контролирано от нас. Химическият процес на проявяване на хартия е много подобен на процеса на проявяване на филми.

Съществуват два основни начина за създаване на фотографии: контактно и прожекционно копиране

Контактното копиране е процес, при който негативният филм се поставя директно върху фотографска хартия и се излагат заедно на въздействието на източник с бяла светлина. При този процес се получава отпечатък, който е със същия размер като негатива. Това прави техниката особено подходяща за фотографи, които използват широкоформатни филми и апарати и работят с големи негативи. Друго предимство на този метод е, че ви позволява да направите бързо и лесно комбиниран отпечатък на целия филм (ако е 35мм или среден формат), да го прегледате и да изберете след това върху кои снимки да се съсредоточите.

Прожекционното копиране е другият процес за постигане на изображение. Той включва прожектиране на негативно изображение върху фотохартията от разстония с помощта на т.нар. увеличител. Увеличителят е част от стандартното оборудването на всяка фотографска лаборатория. Той позволява на фотографа по-голям творчески контрол, чрез манипулация на размера, фокуса и композицията на крайното изображение. Увеличителят притежава източник на бяла светлина, поставка за негативите и понякога цветни филтри за регулиране на контраста на копието. При преминаване на излъчваната от увеличителя светлина през негатива, се образува уголемена „сянка“ върху фотохартията поставено под него, която се превръща в изображение след проявяването.

Стъпки за копиране на фотографии в лаборатория

1. Подготовка на лабораторията

Включете лабораторното осветление със съответната безопасна светлина, преди да вадите листи фотохартия, тъй като рискувате да ги осветите или повредите. Отделни вани, съобразени с размера на хартията напълнете съответно с позитивен проявител (различава се от негативния, който се използва за проявяване на негативни филми), стоп-баня, фиксаж и вода.

2. Избор на негатив

Изберете филмов негатив на изображението, което искате да отпечатате.

как се копират фотографии в лаборатория

3. Избор на хартия

Има различни видове фотохартии, на различни производители, размери и покритие, с различни характеристики. Изберете хартия, според вашия вкус и нужди.

4. Тестово копие

Тестовото копие, позволява да определите правилната експонация за съответната фотохартия и негатив. Тази стъпка не е задължителна, но ни спестява доста време и консумативи. Без значечие дали копирате контактно или прожекционно, целта е на един лист фотохартия да направите различни по продължителност експонации и след проявяване, да прецените, коя е подходяща за вас. Може да използвате лист картон или по-дебела хартия и местейки го през определен период от време, да експонирате кадъра във формата на решетка. Копието след това се проявява по сатндартния начин.

как се копират фотографии в лаборатория

5. Експонация

След като изберете правилната експонация, за съответната хартия и негатив, които използвате, можете да направите цялостно копие. Ако решите да смените негатива, експонациите от тестовото копие, могат да послужат като отправна точка.

как се копират фотографии в лаборатория

6. Проявяване на копието

След като хартията е експонирана, поставете я във ваната с проявител. Всеки приявител има упътване с относителното време за проявяване, но появата на изображението се вижда и с просто око. Преди да извадите хартията от ваната, бъдете сигурни, че сте достигнали желанато ниво на полутонове и сенки.

7. Спрете проявяването

След като изображението се прояви за необходимото време, поставете хартията във ваната със стоп-баня, за да спрете процеса на проявяване.

8. Фиксирайте изображението

Поставете хартията във ваната с фиксиращ разтвор. Фиксажът, ще направи изображението трайно върху хартията, като премахне неосветените сребърни соли от емулсията, подобно на фиксирането на фотографския филм. Вече може да включите стайното осветление или да изнесете копието на дневна светлина.

как се копират фотографии в лаборатория

9. Измийте обилно отпечатъка

Все пак преди да окачите копието да съхне, се уверете, че е добре измито във вода, за да отстраните всички остатъчни химикали по него. Препоръчваме да се потопи за няколко минути във вана с течаща вода.

как се копират фотографии в лаборатория

Лабораторията на RadLab Studio е оборудвана с увеличители, аксесоари и различни фотохартии. Създаваме отпечатъци с богата гама, контраст и детайли, които придават на снимките вълнуващ, класически вид. Независимо дали сте артист, фотограф или просто искате да запазите своите спомени, можете да ни изпратите свой филм, който да изкопираме за вас или да дойдете на място и да го направите сами. Пишете ни, за да научите как!

Как се копират фотографи в лаборатория?

Лабораторното копиране върху светлочувствителна фотохартия е един от основните процеси в аналоговата фотография за генериране на крайно изображение. Той предлага на всички ентусиазти пълноценен начин да дават завършек на своята фотография и да създават отпечатъци, които са единствени по рода си. Това е ръчен процес, който позволява на автора да изгради особена връзка с работата си и да има голям творчески контрол върху крайния резултат.

Методът изисква внимание към детайлите и разбиране на химичните процеси. Позволява ни прецизен контрол върху контраста и тоналността на отпечатъка, чрез манипулация на стъпките използвани в процеса на експониране и проявяване. За някои автори експериментите с тези променливи, са също толкова важни, за постигнето на интересни резултат. Те превръщат процеса в забавен начин да изследват химичните процеси в емулсионната фотография.

как се копират фотографии в лаборатория

Малко Повече за Аналоговото Копиране

Аналоговото копиране в лабораторни условия е фотографски процес за отпечатване, който се използва широко от края на XIX век. Днес ще разгледаме случаят с черно-бели фотографски копия, постиган чрез експониране мърху светлочувствителна фотохартия от негатив и проявяването й в серия разтвори за постигане на крайно изображение.

как се копират фотографии в лаборатория

Процесът обикновено се извършва в лаборатория за фотография, също популярна като „тъмна стая“. Това представлява специализирано пространство, обикновено светлоизолирано от заобикалящата среда, което е напълно тъмно или има много ниски нива на светлина. Работноно осветление използва специални филтри с особено тесен спектър. То най-често излъчва червена или оранжева светлина, към която използваната светлочувствителна хартия не реагира. Това ни позволява да не работим в пълна тъмнина, а хартията да не бъде осветяване контролирано от нас. Химическият процес на проявяване на хартия е много подобен на процеса на проявяване на филми.

Съществуват два основни начина за създаване на фотографски копия: контактно и прожекционно копиране

Контактното копиране е процес, при който негативният филм се поставя директно върху фотографска хартия и се излагат заедно на въздействието на източник с бяла светлина. При този процес се получава отпечатък, който е със същия размер като негатива. Това прави техниката особено подходяща за фотографи, които използват широкоформатни филми и апарати и работят с големи негативи. Друго предимство на този метод е, че ви позволява да направите бързо и лесно комбиниран отпечатък на целия филм (ако е 35мм или среден формат), да го прегледате и да изберете след това върху кои снимки да се съсредоточите.

Прожекционното копиране е другият процес за постигане на изображение. Той включва прожектиране на негативно изображение върху фотохартията от разстония с помощта на т.нар. увеличител. Увеличителят е част от стандартното оборудването на всяка фотографска лаборатория. Той позволява на фотографа по-голям творчески контрол, чрез манипулация на размера, фокуса и композицията на крайното изображение. Увеличителят притежава източник на бяла светлина, поставка за негативите и понякога цветни филтри за регулиране на контраста на копието. При преминаване на излъчваната от увеличителя светлина през негатива, се образува уголемена „сянка“ върху фотохартията поставено под него, която се превръща в изображение след проявяването.

Стъпки за копиране на фотографии в лаборатория

1. Подготовка на лабораторията

Включете лабораторното осветление със съответната безопасна светлина, преди да вадите листи фотохартия, тъй като рискувате да ги осветите или повредите. Отделни вани, съобразени с размера на хартията напълнете съответно с позитивен проявител (различава се от негативния, който се използва за проявяване на негативни филми), стоп-баня, фиксаж и вода.

2. Избор на негатив

Изберете филмов негатив на изображението, което искате да отпечатате.

как се копират фотографии в лаборатория

3. Избор на хартия

Има различни видове фотохартии, на различни производители, размери и покритие, с различни характеристики. Изберете хартия, според вашия вкус и нужди.

4. Тестово копие

Тестовото копие, позволява да определите правилната експонация за съответната фотохартия и негатив. Тази стъпка не е задължителна, но ни спестява доста време и консумативи. Без значечие дали копирате контактно или прожекционно, целта е на един лист фотохартия да направите различни по продължителност експонации и след проявяване, да прецените, коя е подходяща за вас. Може да използвате лист картон или по-дебела хартия и местейки го през определен период от време, да експонирате кадъра във формата на решетка. Копието след това се проявява по сатндартния начин.

как се копират фотографии в лаборатория

5. Експонация

След като изберете правилната експонация, за съответната хартия и негатив, които използвате, можете да направите цялостно копие. Ако решите да смените негатива, експонациите от тестовото копие, могат да послужат като отправна точка.

как се копират фотографии в лаборатория

6. Проявяване на копието

След като хартията е експонирана, поставете я във ваната с проявител. Всеки приявител има упътване с относителното време за проявяване, но появата на изображението се вижда и с просто око. Преди да извадите хартията от ваната, бъдете сигурни, че сте достигнали желанато ниво на полутонове и сенки.

7. Спрете проявяването

След като изображението се прояви за необходимото време, поставете хартията във ваната със стоп-баня, за да спрете процеса на проявяване.

8. Фиксирайте изображението

Поставете хартията във ваната с фиксиращ разтвор. Фиксажът, ще направи изображението трайно върху хартията, като премахне неосветените сребърни соли от емулсията, подобно на фиксирането на фотографския филм. Вече може да включите стайното осветление или да изнесете копието на дневна светлина.

как се копират фотографии в лаборатория

9. Измийте обилно отпечатъка

Все пак преди да окачите копието да съхне, се уверете, че е добре измито във вода, за да отстраните всички остатъчни химикали по него. Препоръчваме да се потопи за няколко минути във вана с течаща вода.

как се копират фотографии в лаборатория

Лабораторията на RadLab Studio е оборудвана с увеличители, аксесоари и различни фотохартии. Създаваме отпечатъци с богата гама, контраст и детайли, които придават на снимките вълнуващ, класически вид. Независимо дали сте артист, фотограф или просто искате да запазите своите спомени, можете да ни изпратите свой филм, който да изкопираме за вас или да дойдете на място и да го направите сами. Пишете ни, за да научите как!