Ивелин Пенчев – Ивича е основател и двигател на RadLab Studio . В тази си роля той е посветен на развитието на мисия на RadLab, като същевременно отделя енергия за разработване и изследване на алтернативни процеси и лични проекти.

В интерпретацията си на персоналната реалност Ивича навлиза в метафизичната сфера на размисъл, представена в художествената му творба „I Swear, I Saw That.“. Той изследва сложните връзки между вътрешния и външния свят, като подчертава предизвикателството да се разберат иманентните процеси, които оформят нашите преживявания. Подчертава се разделянето на двете пространства, тъй като те се съпротивляват на сливането поради потенциалната фрагментарност на субективното възприятие. Съществувайки отвъд пределите на обективната реалност и уязвима за външни влияния, легитимността на тази лична реалност продължава да съществува, дори ако някой се закълне, че е бил неин свидетел.

Ivicha представя работата си чрез сребърно-желатинови отпечатъци върху стъклени плочи, използвайки техника, напомняща традиционната аналогова печатна графика. Процесът включва познати химически вещества като проявител за отпечатъци, спирателна вана и фиксатор. Уникалните изисквания на медията – прозрачност на стъклото, 30-годишна емулсия със замъглени светлини и ограничено количество работещи стъклени плаки – налагат ръчно „ретуширане“ на изображенията по време на печат, за да се постигне желаната крайна естетика. За да се оформят контрастът и тоналното възпроизвеждане на крайното изображение, са използвани допълнителни техники и химикали, включително изгаряне и изкривяване, както и влагане на модификатори на контраста и ограничители в проявителя.


I Sweat, I Saw That
Техника: Сребърно-желатинов печат върху стъклена плоча
Използван негатив: 35 мм
Размер на отпечатъка: 13×18 cm

Оригиналните творби, създадени от Ивелин Пенчев – Ивица в рамките на “ Персонална реалност: фотографски изследвания“, можете да видите в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство до 14/01/24. Не пропускайте това!

“ ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.

Ивелин Пенчев – Ивича е основател и двигател на RadLab Studio . В тази си роля той е посветен на развитието на мисия на RadLab, като същевременно отделя енергия за разработване и изследване на алтернативни процеси и лични проекти.

В интерпретацията си на темата Персоналната реалност, Ивича навлиза в метафизичната сфера на себеизследването, представена във фотографската серия „I Swear, I Saw That.“. Авторът изследва сложните връзки между вътрешния и външния свят, като подчертава предизвикателството да се разберат иманентните процеси, които оформят нашите преживявания. Очертава разделянето на двете пространства, които се съпротивляват на сливането си, поради потенциалната фрагментарност на субективното възприятие. Съществувайки отвъд пределите на обективната реалност, уязвима на външните влияния, легитимността на тази персонална реалност продължава да съществува на единствено на метафизично ниво.

Ивича представя работата си чрез сребърно-желатинови отпечатъци върху стъклени плаки, използвайки техника, напомняща традиционната аналогово копиране във фотографията. Процесът включва познати химически вещества като желатинова емулсия, проявител и фиксаж. Медиумът обаче е твърде специфичен – плаките оригинално са технически с твърде висок контраст, емулсията им е 30-годишна с наличие на воал, количеството им ограничено, което предполага прецизна работа. Тези фактори налагат ръчно „ретуширане“ на изображенията по време на копирането, за да се постигне желаната крайна естетика. За да се оформят контрастът и тоналното разпределение в крайните изображения, са използвани допълнителни техники и реактиви, включително ръчно маскиране, използване на модификатори на контраста и редуктори в проявителя.


I Sweat, I Saw That
Техника: Сребърно-желатинов отпечатък върху стъкло
Използван негатив: 35 мм
Размер на отпечатъка: 13×18 cm

Оригиналните фотографски отпечатъци на Ивелин Пенчев – Ивича по проекта „Персонална реалност: фотографски изследвания“ бяха представени в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство в рамките на едноименната изложба.

„ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ: фотографски изследвания“ е част от проекта „Алтернативна фотография в съвременното изкуство и образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.