Фотография и математика, две области, които може би изглеждат много различни, но всъщност имат много общи черти. Ако се занимавате с фотография, може би сте забелязали, че за да постигнете желания от вас визуален резултат, се изисква особено внимание и прецизност при работата с техниката. Заедно с учениците от Национална Априловска гимназия, разгледахме именно тази тема: как фотографията е свързана с математиката и каква роля има тази наука в процеса на снимане.

analogova fotografiqi matematika

Каратко въведение

Във фотографията, светлината, която се отразява от обекта, минава през обектива и попада върху филма, който е покрит с чувствителни към светлината емулсии. Когато филмът бива изложен на светлина, емулсията се активира и запазва изображението на филма.

Математиката е важна за фотографията, тъй като трябва да се използват точни изчисления при работата с фотоапарата. Съзнателната работа и теxническата подготовка ни помагат не само да постигнем желаното изображение, но и разширяват полето ни за експерименти. Например, за да се определи правилната експонация, авторът трябва да вземе под внимание няколко фактора: каква е чувствителността на филма към светлината, колко светлина попада през обектива и колко време филмът трябва да бъде изложен на светлина. Всички тези фактори определят цялостното количество светлина, с което работим за даден кадър, за да се получи правилно експонирана снимка.

Композицията на снимката също е важна, и тук математиката би могла също да играе роля. Авторът трябва да търси равновесието на цветовете, формите и размерите на снимката, за да се постигне желаната композиция. Или да ги пренебрегне целенасочено. Това включва използване на пропорции и онтошения, като например „златното сечение“: математически изразена концепция, който се използва за определяне на равновесието на елементите във фотографията.

За учебния процес

Заедно с г-жа Антоанета Манева, преподавател по математика в НАГ, представихме пред ученици връзката между математиката и фотографията. Наблегнахме на основните настройки на фотоапарата. Тяхното разбиране и усъвършенстване играе решаващо роля за постигането на контролиран резултата. Също така значително разширява полето, в което можем да експериментираме целенасочено, за да постигаме интересни резултати.

Представихме трите основни настройки, които контролират работата на един фотоапарат

Наблегнахме на математическия модел, който стои зад всяка една от тях и как промяната на стойностите им се отразява на крайния резултат в снимката

  1. Скорост на затвора
  2. Чувствителност към светлината (ISO)
  3. Диафрагма (бленда) на обектива
Скоростта на затвора

Тя определя продължителността на времето, през което светлочувствителният материал на фотоапарата е изложен на светлина. Тя се измерва в секунди или части от секундата, например 1/125 от секундата, 1/60 1/30 1/15….1/2, 1 сек, 2 сек и т.н. Така подредени скоростите на затвора, образуват геометрична прогресия с фактор 2. Връзката между скоростта на затвора и количеството светлина, което влиза във фотоапарата е обратнопропорционална. Колкото по-голяма е скоростта затворът е отворен, толкова по-малко светлина ще достигне до филма.

analogova fotografiqi matematika

Чувствителност към светлината (ISO)

ISO-то определя чувствителността на филма на фотоапарата към светлината. По-високата стойност на ISO-то прави емулсията на филма по-чувствителна към светлината. Това ни позволява да правим снимки с по-малко количество светлина. По-високата стойност на ISO обаче се увеличава и количеството визуален шум в изображението. Връзката между ISO и количеството светлина, което влиза във фотоапарата, е експоненциална, така че удвояването на ISO настройката ще удвои и количеството светлина, което се улавя.

analogova fotografiqi matematika

Диафрагма (бленда)

Контролира количеството светлина, което влиза във фотоапарата през обектива. Тя се представя като число f, например f/2,8, и колкото по-малко е числото, толкова по-широко отворена е блендата и толкова повече светлина може да достигне филма. Връзката между диафрагмата и количеството светлина, което влиза във фотоапарата, се основава на площта на кръга, който формира диафрагмата. Тя от своя страна е пропорционална на квадрата на диаметъра. По този начин всяка съседна позиция на f-стопа намалява наполовина или удвоява количеството светлина, което влиза във фотоапарата.

Разбирайки тези основни принципи на връзката между блендата, скоростта на затвора и ISO, фотографите могат да регулират настройките на фотоапарата си. Това ни помага да постигнаме съответните фотографски резултати, да се адаптират към ситуацията, в която снимаме или просто да си играем с реалността, да я пречупваме за постигането на интересни визуални резултати.

analogova fotografiqi matematika

Повече за образователната ни програма, можете да научите тук.

Образователната програма на RadLab Studio се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

Фотография и математика, две области, които може би изглеждат много различни, но всъщност имат много общи черти. Ако се занимавате с фотография, може би сте забелязали, че за да постигнете желания от вас визуален резултат, се изисква особено внимание и прецизност при работата с техниката. Заедно с учениците от Национална Априловска гимназия, разгледахме именно тази тема: как фотографията е свързана с математиката и каква роля има тази наука в процеса на снимане.

analogova fotografiqi matematika

Каратко въведение

Във фотографията, светлината, която се отразява от обекта, минава през обектива и попада върху филма, който е покрит с чувствителни към светлината емулсии. Когато филмът бива изложен на светлина, емулсията се активира и запазва изображението на филма.

Математиката е важна за фотографията, тъй като трябва да се използват точни изчисления при работата с фотоапарата. Съзнателната работа и теxническата подготовка ни помагат не само да постигнем желаното изображение, но и разширяват полето ни за експерименти. Например, за да се определи правилната експонация, авторът трябва да вземе под внимание няколко фактора: каква е чувствителността на филма към светлината, колко светлина попада през обектива и колко време филмът трябва да бъде изложен на светлина. Всички тези фактори определят цялостното количество светлина, с което работим за даден кадър, за да се получи правилно експонирана снимка.

Композицията на снимката също е важна, и тук математиката би могла също да играе роля. Авторът трябва да търси равновесието на цветовете, формите и размерите на снимката, за да се постигне желаната композиция. Или да ги пренебрегне целенасочено. Това включва използване на пропорции и онтошения, като например „златното сечение“: математически изразена концепция, който се използва за определяне на равновесието на елементите във фотографията.

За учебния процес

Заедно с г-жа Антоанета Манева, преподавател по математика в НАГ, представихме пред ученици връзката между математиката и фотографията. Наблегнахме на основните настройки на фотоапарата. Тяхното разбиране и усъвършенстване играе решаващо роля за постигането на контролиран резултата. Също така значително разширява полето, в което можем да експериментираме целенасочено, за да постигаме интересни резултати.

Представихме трите основни настройки, които контролират работата на един фотоапарат

Наблегнахме на математическия модел, който стои зад всяка една от тях и как промяната на стойностите им се отразява на крайния резултат в снимката

  1. Скорост на затвора
  2. Чувствителност към светлината (ISO)
  3. Диафрагма (бленда) на обектива
Скоростта на затвора

Тя определя продължителността на времето, през което светлочувствителният материал на фотоапарата е изложен на светлина. Тя се измерва в секунди или части от секундата, например 1/125 от секундата, 1/60 1/30 1/15….1/2, 1 сек, 2 сек и т.н. Така подредени скоростите на затвора, образуват геометрична прогресия с фактор 2. Връзката между скоростта на затвора и количеството светлина, което влиза във фотоапарата е обратнопропорционална. Колкото по-голяма е скоростта затворът е отворен, толкова по-малко светлина ще достигне до филма.

analogova fotografiqi matematika

Чувствителност към светлината (ISO)

ISO-то определя чувствителността на филма на фотоапарата към светлината. По-високата стойност на ISO-то прави емулсията на филма по-чувствителна към светлината. Това ни позволява да правим снимки с по-малко количество светлина. По-високата стойност на ISO обаче се увеличава и количеството визуален шум в изображението. Връзката между ISO и количеството светлина, което влиза във фотоапарата, е експоненциална, така че удвояването на ISO настройката ще удвои и количеството светлина, което се улавя.

analogova fotografiqi matematika

Диафрагма (бленда)

Контролира количеството светлина, което влиза във фотоапарата през обектива. Тя се представя като число f, например f/2,8, и колкото по-малко е числото, толкова по-широко отворена е блендата и толкова повече светлина може да достигне филма. Връзката между диафрагмата и количеството светлина, което влиза във фотоапарата, се основава на площта на кръга, който формира диафрагмата. Тя от своя страна е пропорционална на квадрата на диаметъра. По този начин всяка съседна позиция на f-стопа намалява наполовина или удвоява количеството светлина, което влиза във фотоапарата.

Разбирайки тези основни принципи на връзката между блендата, скоростта на затвора и ISO, фотографите могат да регулират настройките на фотоапарата си. Това ни помага да постигнаме съответните фотографски резултати, да се адаптират към ситуацията, в която снимаме или просто да си играем с реалността, да я пречупваме за постигането на интересни визуални резултати.

analogova fotografiqi matematika

Повече за образователната ни програма, можете да научите тук.

Образователната програма на RadLab Studio се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.