Дигитални негативи – методология и митология

Дигиталният негатив е инструмент, който значително промени подхода на артистите, които работят в областта на алтернативната и емулсионната фотография. Този тип негатив представлява черно-бяло изображение, дигитално репродуцирано върху прозрачен винил или плака, предназначено за контактно аналогово копиране. Той служи като медиум на границата между цифровия и аналоговия свят, позволявайки на фотографите да изследват различни алтернативни процеси с повече свобода и прецизност. В тази статия ще обърнем внимание на значението им и ще споделим опита си в създаването на дигитални негативи. Дали целта им е да навигира спецификите на различни емулсионни процеси или просто убива вълнението от екперимента?

При правилно отпечатване соленият отпечатък има впечатляващ динамичен обхват. Фотография: Ивича

 

Защо дигиталните негативи са важни

Дигиталните негативи са ключов елемент в алтернативната фотография, благодарение на тяхната гъвкавост и точност, а защо не и икономичност, като имаме предвид колко хора имат възможността да снимат с голям формат камери. Опознаването им ни дава техническите познания и контрол, необходими за постигане на конкретни естетически цели и последователност в работата. Ето няколко причини, поради които те имат особено значение в работата ни:

Творческа свобода

Дигиталните негативи предоставят на фотографите свободата да експериментират в широк спектър от алтернативни процеси. От солен печат и цианотипия до гума бихромат и карбонов печат, дигиталните негативи позволяват лесно адаптиране към различни техники, без да е необходимо да се репродуцират традиционни аналогови негативи за целите на съответните копирни процеси.

 

Размер и мащабиране

Дигиталните негативи могат да се преоразмеряват и мащабират, за да се поберат в желания размер за контактно отпечатване. Това е особено полезно, когато оригиналните аналогови негативи са малки или не съответстват на желания размер за печат.

Прецизност и консистентност

Използвайки ползите на дигиталните технологии, фотографите могат внимателно да контролират тоналния обхват и контраста на негатива, като си гарантират постоянни и точни резултати при тиражно копиране на изображения.

Опазване на оригиналите

Създаването на дигитални негативи ни позволява да предпазваме от повреждане своите аналогови негативи в процеса на работа. Ако архивната стойност на оригиналното изображение ни е важна, можем да сме спокойни, че то остава непокътнато, служейки като основа за създаване на множество интерпретации в различни емулсионни процеси.

различни корекционни криви и ефекта им върху клин от 20 стъпки в сивата гама

същите параметри, отпечатани чрез солен печат

Различни техники, различни негативи

Нека да сравним два от най-популярните алтернативни процеса: солен печат и цианотипия. Тези процеси са коренно различни не само цветово, но и по отношение на контраста, динамичния обхват и способността за възпроизвеждане на полутонове. Ако използваме един и същи негатив за копиране, те ни дават различни резултати поради специфичните си характеристики: соленият печат обикновено възпроизвежда по-мек контраст в сравнение с другите алтернативни процеси. Получените изображения имат богат тонален обхват с фини преходи между нюансите. Цианотипните отпечатъци имат ограничен динамичен диапазон. Те се отличават с това, че улавят различните детайли в сенките, но светлите участъци могат да загубят част от информацията и изобразяват по-ограничена тонална разработка. Поради тази причина, ако търсим определена естетика в изображенията ни, трябва да разберем как да адаптираме негативите си за всеки алтернативен процес, а именно с помощта на корекционни профили.

Некоригиран дигитален негатив и цианотипен отпечатък със загуба на детайли в светлите участъци// Фотография: Ивича

Как създаваме профили за дигитални негативи

За да се възползвате максимално от дигиталните негативи при работа с алтернативни процеси, е изключително важно да създаването на калибриран (корекционен) профил, съобразен с конкретната техника, която искате да изследвате. Ето тук ще споделим стъпка по стъпка нашия ноу-хау в процеса:

Стъпка 1: Избор на процес

Изберете копирен емулсионен процес, с който искаме да работите. Проучете добре процеса, запознайте се със спецификите му и съберете информация за динамичния обхват, контраста, полутоновете на конкретната техника.

4-слоен отпечатък с Гума бихромат// Фотография: Веселина Николаева

Стъпка 2: Калибриране на монитора и медията

Уверете се, че мониторът и принтерът ви са точно калибрирани. Препоръчваме използването на хардуерно калибриращо устройство, за да настроите монитора, медията за печат, разхода на мастило, който е основополагащ за динамиката на негатива. Тази стъпка е от съществено значение, за да се гарантира, че това, което виждате на екрана, съответства на крайния отпечатък.

Никола Дюлгяров измерва динамичния обхват на тестов клин с DIY денситометър

Стъпка 3: Подготовка на дигиталния негатив
Използвайки софтуер за обработка на изображения, отворете цифровия файл, който най-вероятно е сканиран от вашия аналогов негатив. Конвертирайте изображението в черно-бяло в съответното работно цветно пространство и го обърнете огледално по вертикала. Сега следва веселата част, в която трябва да имате необходимите познания за всеки алтернативен процес и неговите изисквания за постигане на желаната от вас естетика. Например, както споменахме, цианотипията обикновено е висококонтрастен процес, така че трябва да приложим към изображението, което искате да отпечатате, профил за печат с понижен контраст.

Стъпка 4: Регулиране на тоналния обхват и контраста
Регулирайте тоналния обхват и контраста на изображението, за да съответства на желаните характеристики на алтернативния процес. Използвайте инструменти като криви, нива (levels), контрол на гама, за да адаптирате изображението, към спецификите на съответната фотографска техника.

корекционна крива на негатив за цианотипия, която компенсира загубата на детайл в светлите участъци

Силно препоръчваме отпечатването на стъпкови клинове (сива скала) с всяка една настройка, която сте приложили, за да можете да проследите визуалните разлики, които настъпват от гледна точка на постигането на определен резултат.

друг вид тестов клин със 100 стъпки

клиновете ни дават чудесна отправна точка при експериментиране с нови процеси

Стъпка 5: Отпечатване на дигиталния негатив
Отпечатайте дигиталния негатив с помощта на принтер (препоръчваме използването на мастилено-струен с висока разолюция) и подходящо прозрачно фолио (винил). Преценете точното мащабиране на дигиталния негатив и спазвайте постояни настройки за печат на принтера, за да минимизирате променливите в методологията си.

Стъпка 6: Тестово копие и корекции
Направете тестови копия, като използвате цифровия негатив и избрания алтернативен процес. Разгледайте резултатите, като си отбележите всички необходими корекции. Продължете процеса (в известен смисъл започнете от начало), като коригирате дигиталния файл, ако е необходимо, докато постигнете желаната от вас визия. Всички стъпки, които сте направили по дигиталната обработка на негатива, са вашия корекционен профил. Ако го прилагате абсолютно аналогично при отпечатването на всеки един дигитален негатив, при равни други условия, ще получавате консистентни резултати.

Карбонов отпечатък на тестов клин, с приложен корекционен профил за постигане на богати полутонове

Заключение

Дигиталните негативи направиха революция в света на алтернативните фотографски процеси, като осигуряват на фотографите далеч по-голяма гъвкавост. Описаните по-горе стъпки са по-скоро ориентировачни, отколкото изчерпателни и сме наясно, че дори в този им вид могат да звучат объркващо. В RadLab Studio разбираме колко е важно постигнето на висока точност при работа с благородни процеси, за да пестим време, енергия и ресурси, които да влагаме по полезен за нас начин. Ето защо разработихме специализирани корекционни профили за отпечатване на дигитални негативи за процеси като солен печат, цианотипия, карбонов печат, гума бихромат, както и множество сребърно-желатинови хартии с които си гарантираме, че можем да постигнем конкретна визия и консистентност. Ако се искате да видите работата си под формата на алтернативни отпечатъци или просто да експериментирате с емулсионни процеси, а за целта имате нужда от дигитални негативи, свържете с нас.

Солен печат от дигитален негатив, част от проекта ни „Персонална Реалност“. Фотография: Владислав Лепоев

В сферата на алтернативните фотографски процеси в днешно време дигиталният негатив се превърна в нещо, което промени начина, по който фотографите подхождат към своя занаят. Дигиталният негатив е черно-бяло изображение, създадено върху прозрачен винил, което служи като мост между цифровия и аналоговия свят, позволявайки на артистите да изследват различни алтернативни процеси с лекота и прецизност. В тази статия ще навлезем във важността на цифровите негативи и ще обсъдим как да създаваме персонализирани профили за различни алтернативни фотографски процеси.

При правилно отпечатване соленият отпечатък има хипнотизиращ динамичен обхват. Фотография: Ивича

Значимостта на дигиталните негативи

Дигиталните негативи се превърнаха в ключов елемент за фотографите, които изследват алтернативни процеси, благодарение на тяхната гъвкавост и точност. Разбирането на дигиталните негативи осигурява техническите познания и контрол, необходими за постигане на конкретни естетически цели и последователност. Ето няколко причини, поради които те са придобили такова значение:

Творческа свобода

Дигиталните негативи предоставят на фотографите свободата да експериментират с широк спектър от алтернативни процеси. От солен печат и цианотипия до гума бихромат и карбон, цифровите негативи позволяват лесно адаптиране към различни техники, без да е необходимо да се правят традиционни аналогови негативи за всяка характеристика на процеса.

Размер и мащабиране

Дигиталните негативи могат лесно да се преоразмеряват и мащабират, за да се поберат в желания размер за контактно отпечатване. Това е особено полезно, когато оригиналните аналогови негативи са малки или не съответстват на желания размер за печат.

Прецизност и консистентност

Използвайки мощта на цифровата технология, фотографите могат прецизно да контролират тоналния диапазон и контраста на негатива, като гарантират постоянни и точни резултати при многократни разпечатки. Това ниво на контрол подобрява способността на художника да изрази своето виждане с прецизност.

Запазване на оригиналите

Създаването на цифрови негативи позволява на фотографите да запазят своите оригинални аналогови негативи, като същевременно се включат в тактилното и уникално преживяване на алтернативните процеси. Това гарантира, че оригиналното цифрово изображение остава непокътнато, служейки като основа за създаване на множество интерпретации в различни медии.

клин от 20 стъпки на сивата гама, визуализиращи прилагането на различни криви

същите параметри, използвани при солен печат

Значимостта на персонализацията

Нека да сравним два от най-популярните алтернативни процеса: солен печат и цианотипия. Тези процеси са уникални по отношение на контраста, динамичния обхват и способността за възпроизвеждане на полутонове. Ако използваме един и същ негатив за контакт, те дават различни резултати поради специфичните си характеристики: Солните отпечатъци обикновено показват по-мек контраст в сравнение с другите алтернативни процеси. Получените изображения имат нежен тонален диапазон с фини преходи между нюансите. Цианотипите обикновено имат ограничен динамичен диапазон. Те се отличават с това, че улавят силни детайли на сенките, но светлите участъци могат да загубят част от информацията и да покажат по-малко тонални вариации.

Дигитален негатив и цианотипен отпечатък с липсващи детайли в светлите участъци// Фотография: Ивича

Поради тази причина, ако търсим специфична естетика на работата си, трябва да разберем как да адаптираме негативите си за всеки алтернативен процес.

Създаване на персонализирани профили за алтернативни фотографски процеси

За да се възползвате максимално от дигиталните негативи при алтернативните процеси, е изключително важно да създадете персонализирани профили, съобразени с конкретната техника, която искате да изследвате. Представяме ви ръководство стъпка по стъпка, което ще ви помогне да създадете персонализирани профили за различни алтернативни фотографски процеси:

Стъпка 1: Избор на процес

Изберете алтернативния процес, с който искате да работите. Проучете добре процеса, разберете изискванията му и съберете информация за динамичния обхват, контраста, полутоновете за тази конкретна техника.

4-слоен отпечатък от Gum Bichromate// Снимка: Веселина Николаева

Стъпка 2: Калибриране на монитора и медията

Уверете се, че мониторът и принтерът ви са точно калибрирани. Използвайте хардуерно калибриращо устройство, за да калибрирате дисплея, винила и разхода на мастило, като осигурите точно представяне на динамичния диапазон. Тази стъпка е от съществено значение, за да се гарантира, че това, което виждате на екрана, съответства на крайната продукция.

Никола Дюлгяров измерва динамичния обхват на прозрачните филми със своя собственоръчно направен денситометър

Стъпка 3: Подготовка на дигиталния негатив

Използвайки софтуер за обработка на изображения, отворете цифровия файл, който най-вероятно е сканиран от вашия аналогов негатив. Конвертирайте изображението в черно-бяло и го отразете огледално. Сега е трудната част, в която трябва да разберете всеки алтернативен процес и неговите изисквания за постигане на желаната от вас естетика. Например, както споменахме, цианотипията обикновено е висококонтрастен процес, така че трябва да приложим към изображението профил за печат с понижен контраст.

Стъпка 4: Регулиране на тоналния обхват и контраста

Регулирайте тоналния обхват и контраста на изображението, за да съответства на желаните характеристики на алтернативния процес. Използвайте инструменти като криви, нива и корекции, за да усъвършенствате изображението, докато то не съответства на вашите виждания и на изискванията на процеса.

крива на отпечатъка за цианотипен процес, като се намаляват светлите петна

Силно препоръчваме отпечатването на сиви мащаби с конкретни криви за настройка, прилагани за всеки процес, за да можете да проследите напредъка си от гледна точка на постигането на определен динамичен обхват или резултати.

друг вид сива скала, използваща 100 стъпки

Grayscale Widges ни дават чудесна отправна точка при експериментиране с нови процеси

Стъпка 5: Отпечатване на дигиталния негатив

Отпечатайте дигиталния негатив с помощта на висококачествен принтер и подходящо прозрачно или негативно фолио (винил). Осигурете точно подравняване и поддържайте постоянство в условията на печат, за да постигнете оптимални резултати.

Стъпка 6: Тестово отпечатване и итерация

Извършете тестови разпечатки, като използвате цифровия негатив и избрания алтернативен процес. Оценете резултатите, като отбележите всички необходими корекции. Продължете процеса, като усъвършенствате дигиталния негатив или правите промени в избрания профил, ако е необходимо, докато постигнете желания естетически резултат.

Карбонов отпечатък на сивите нюанси, с приложен персонализиран профил за постигане на богати полутонове

Заключение

Дигиталните негативи направиха революция в света на алтернативните фотографски процеси, като предоставиха на фотографите по-голяма гъвкавост. В студио RadLab разбираме колко е важно да се постигне невероятна точност при печат на алтернативна фотография. Ето защо сме разработили персонализирани криви за процеси като солен печат, цианотипия, въглероден печат и гумен бихромат. Ако се интересувате от създаването на зашеметяващи отпечатъци, не се колебайте да се свържете с нас за получаване на едно изключително обслужване.

Солен отпечатък от дигитален негатив, част от проекта ни „Персонална Реалност“. Фотография: Владислав Лепоев