В днешно време дигиталният негатив се превърна в нещо, което коренно промени начина, по който фотографите подхождат към своята работа в областта на алтернативната фотография. Той представлява черно-бяло изображение, принтирано върху прозрачен винил или плака, което служи като медиум между цифровия и аналоговия свят, позволявайки на артистите да изследват различни алтернативни процеси с повече размах и прецизност. В тази статия ще обърнем внимание на значението им и ще споделим опита си в създаването на дигитални негативи с индивидуални профили за различните алтернативни фотографски процеси.

При правилно отпечатване соленият отпечатък има хипнотизиращ динамичен обхват. Фотография: Ивича

Значимостта на дигиталните негативи

Дигиталните негативи се превърнаха в ключов елемент в алтенрнативната фотография, благодарение на тяхната гъвкавост и точност. Опознаването им ни дава техническите познания и контрол, необходими за постигане на конкретни естетически цели и последователност в работата. Ето няколко причини, поради които те имат особено значение в работата ни:
Творческа свобода
Дигиталните негативи предоставят на фотографите свободата да експериментират в широк спектър от алтернативни процеси. От солен печат и цианотипия до гума бихромат и карбонов печат, дигиталните негативи позволяват лесно адаптиране към различни техники, без да е необходимо да се репродуцират традиционни аналогови негативи за променлива в процеса.

Размер и мащабиране
Дигиталните негативи могат лесно да се преоразмеряват и мащабират, за да се поберат в желания размер за контактно отпечатване. Това е особено полезно, когато оригиналните аналогови негативи са малки или не съответстват на желания размер за печат.

Прецизност и консистентност
Използвайки силата на дигиталните технологии, фотографите могат прецизно да контролират тоналния обхват и контраста на негатива, като си гарантират постоянни и точни резултати при тирагно копиране на изображения.
Опазване на оригиналите
Създаването на дигитални негативи позволява на артистите да запазят от повреждане в процеса на работа своите оригинални аналогови негативи. Това гарантира, че оригиналното цифрово изображение остава непокътнато, служейки като основа за създаване на множество интерпретации в различни медии.

клин от 20 стъпки на сивата гама, визуализиращи прилагането на различни криви

същите параметри, използвани при солен печат

Различни техники, различни негативи

Нека да сравним два от най-популярните алтернативни процеса: солен печат и цианотипия. Тези процеси са коренно различни не само цветово, но и по отношение на контраста, динамичния обхват и способността за възпроизвеждане на полутонове. Ако използваме един и същи негатив за копиране, те ни дават различни резултати поради специфичните си характеристики: соленият печат обикновено възпроизвеждат по-мек контраст в сравнение с другите алтернативни процеси. Получените изображения имат богат тонален обхват с фини преходи между нюансите. Цианотипите обикновено имат ограничен динамичен диапазон. Те се отличават с това, че улавят различните детайли в сенките, но светлите участъци могат да загубят част от информацията и да показват по-ограничена тонална разработка. Поради тази причина, ако търсим определена естетика в ицображенията си, трябва да разберем как да адаптираме негативите си за всеки алтернативен процес.

Дигитален негатив и цианотипен отпечатък с липсващи детайли в светлите участъци// Фотография: Ивича

Как създаваме профили за дигитални негативи

За да се възползвате максимално от дигиталните негативи при работа с алтернативни процеси, е изключително важно да създадете индивидуален профил, съобразен с конкретната техника, която искате да изследвате. Ето тук ще споделим стъпка по стъпка нашия ноу-хау в процеса:

Стъпка 1: Избор на процес
Изберете алтернативния процес, с който искате да работите. Проучете добре процеса, запознате се със спецификите му и съберете информация за динамичния обхват, контраста, полутоновете на конкретната техника.

4-слоен отпечатък от Gum Bichromate// Снимка: Веселина Николаева

Стъпка 2: Калибриране на монитора и медията
Уверете се, че мониторът и принтерът ви са точно калибрирани. Преполъчнаме използването на хардуерно калибриращо устройство, за да настроите монитора, медиите за печат, разхода на мастило. Тази стъпка е от съществено значение, за да се гарантира, че това, което виждате на екрана, съответства на крайния принт.

Никола Дюлгяров измерва динамичния обхват на прозрачните филми със своя собственоръчно направен денситометър

Стъпка 3: Подготовка на дигиталния негатив
Използвайки софтуер за обработка на изображения, отворете цифровия файл, който най-вероятно е сканиран от вашия аналогов негатив. Конвертирайте изображението в черно-бяло в съответното работно цветно пространство и го обърнете огледално по вертикала. Сега следва веселата част, в която трябва да имате необходимите познания за всеки алтернативен процес и неговите изисквания за постигане на желаната от вас естетика. Например, както споменахме, цианотипията обикновено е висококонтрастен процес, така че трябва да приложим към изображението, коено искаме да перподуцираме, профил за печат с понижен контраст.
Стъпка 4: Регулиране на тоналния обхват и контраста
Регулирайте тоналния обхват и контраста на изображението, за да съответства на желаните характеристики на алтернативния процес. Използвайте инструменти като криви, нива (levels), контрол на гама, за да адаптирате изображението, към спецификите на съответната фотографска техника.

крива на отпечатъка за цианотипен процес, като се намаляват светлите петна

Силно препоръчваме отпечатването на стъпкови клинове (сива скала) с всяка една настройка, която сте приложили, за да можете да проследите визуланите разликите от гледна точка на постигането на определен динамичен обхват или резултат.

друг вид сива скала, използваща 100 стъпки

Grayscale Widges ни дават чудесна отправна точка при експериментиране с нови процеси

Стъпка 5: Отпечатване на дигиталния негатив
Отпечатайте дигиталния негатив с помощта на принтер (препоръчваме използването на мастилено-струен с висока разолюция) и подходящо прозрачно фолио (винил). Преценете точното подравняване и разчер на дигиталния принт, спазвайте постояни настройки за печат на принтера, за да постигнете оптимални резултати.
Стъпка 6: Тестово копие и корекции
Направете тестови копия, като използвате цифровия негатив и избрания алтернативен процес. Разгледайте резултатите, като си отбележите всички необходими корекции. Продължете процеса, като коригирате дигиталния файл, ако е необходимо, докато постигнете желаната от вас визия.

Карбонов отпечатък на сивите нюанси, с приложен персонализиран профил за постигане на богати полутонове

Заключение

Дигиталните негативи направиха революция в света на алтернативните фотографски процеси, като осигуриха на фотографите далеч по-голяма гъвкавост. В RadLab Studio разбираме колко е важно постигнето на висока точност при работа благородни процеси, за да пестим време и енергия, които да влагаме по полезен за нас начин. Ето защо сме разработили специализирани профили за процеси като солен печат, цианотипия, карбонов печат и гума бихромат, с които си гарантираме, че можем да постигнем точно тази визия, която си представяме. Ако се искате да видите работата си под формата на алтернативни отпечатъци или просто да експериментирате с емулсионни процеси, не се колебайте да се свържете с нас.

Солен отпечатък от дигитален негатив, част от проекта ни „Персонална Реалност“. Фотография: Владислав Лепоев

В сферата на алтернативните фотографски процеси в днешно време дигиталният негатив се превърна в нещо, което промени начина, по който фотографите подхождат към своя занаят. Дигиталният негатив е черно-бяло изображение, създадено върху прозрачен винил, което служи като мост между цифровия и аналоговия свят, позволявайки на артистите да изследват различни алтернативни процеси с лекота и прецизност. В тази статия ще навлезем във важността на цифровите негативи и ще обсъдим как да създаваме персонализирани профили за различни алтернативни фотографски процеси.

При правилно отпечатване соленият отпечатък има хипнотизиращ динамичен обхват. Фотография: Ивича

Значимостта на дигиталните негативи

Дигиталните негативи се превърнаха в ключов елемент за фотографите, които изследват алтернативни процеси, благодарение на тяхната гъвкавост и точност. Разбирането на дигиталните негативи осигурява техническите познания и контрол, необходими за постигане на конкретни естетически цели и последователност. Ето няколко причини, поради които те са придобили такова значение:

Творческа свобода

Дигиталните негативи предоставят на фотографите свободата да експериментират с широк спектър от алтернативни процеси. От солен печат и цианотипия до гума бихромат и карбон, цифровите негативи позволяват лесно адаптиране към различни техники, без да е необходимо да се правят традиционни аналогови негативи за всяка характеристика на процеса.

Размер и мащабиране

Дигиталните негативи могат лесно да се преоразмеряват и мащабират, за да се поберат в желания размер за контактно отпечатване. Това е особено полезно, когато оригиналните аналогови негативи са малки или не съответстват на желания размер за печат.

Прецизност и консистентност

Използвайки мощта на цифровата технология, фотографите могат прецизно да контролират тоналния диапазон и контраста на негатива, като гарантират постоянни и точни резултати при многократни разпечатки. Това ниво на контрол подобрява способността на художника да изрази своето виждане с прецизност.

Запазване на оригиналите

Създаването на цифрови негативи позволява на фотографите да запазят своите оригинални аналогови негативи, като същевременно се включат в тактилното и уникално преживяване на алтернативните процеси. Това гарантира, че оригиналното цифрово изображение остава непокътнато, служейки като основа за създаване на множество интерпретации в различни медии.

клин от 20 стъпки на сивата гама, визуализиращи прилагането на различни криви

същите параметри, използвани при солен печат

Значимостта на персонализацията

Нека да сравним два от най-популярните алтернативни процеса: солен печат и цианотипия. Тези процеси са уникални по отношение на контраста, динамичния обхват и способността за възпроизвеждане на полутонове. Ако използваме един и същ негатив за контакт, те дават различни резултати поради специфичните си характеристики: Солните отпечатъци обикновено показват по-мек контраст в сравнение с другите алтернативни процеси. Получените изображения имат нежен тонален диапазон с фини преходи между нюансите. Цианотипите обикновено имат ограничен динамичен диапазон. Те се отличават с това, че улавят силни детайли на сенките, но светлите участъци могат да загубят част от информацията и да покажат по-малко тонални вариации.

Дигитален негатив и цианотипен отпечатък с липсващи детайли в светлите участъци// Фотография: Ивича

Поради тази причина, ако търсим специфична естетика на работата си, трябва да разберем как да адаптираме негативите си за всеки алтернативен процес.

Създаване на персонализирани профили за алтернативни фотографски процеси

За да се възползвате максимално от дигиталните негативи при алтернативните процеси, е изключително важно да създадете персонализирани профили, съобразени с конкретната техника, която искате да изследвате. Представяме ви ръководство стъпка по стъпка, което ще ви помогне да създадете персонализирани профили за различни алтернативни фотографски процеси:

Стъпка 1: Избор на процес

Изберете алтернативния процес, с който искате да работите. Проучете добре процеса, разберете изискванията му и съберете информация за динамичния обхват, контраста, полутоновете за тази конкретна техника.

4-слоен отпечатък от Gum Bichromate// Снимка: Веселина Николаева

Стъпка 2: Калибриране на монитора и медията

Уверете се, че мониторът и принтерът ви са точно калибрирани. Използвайте хардуерно калибриращо устройство, за да калибрирате дисплея, винила и разхода на мастило, като осигурите точно представяне на динамичния диапазон. Тази стъпка е от съществено значение, за да се гарантира, че това, което виждате на екрана, съответства на крайната продукция.

Никола Дюлгяров измерва динамичния обхват на прозрачните филми със своя собственоръчно направен денситометър

Стъпка 3: Подготовка на дигиталния негатив

Използвайки софтуер за обработка на изображения, отворете цифровия файл, който най-вероятно е сканиран от вашия аналогов негатив. Конвертирайте изображението в черно-бяло и го отразете огледално. Сега е трудната част, в която трябва да разберете всеки алтернативен процес и неговите изисквания за постигане на желаната от вас естетика. Например, както споменахме, цианотипията обикновено е висококонтрастен процес, така че трябва да приложим към изображението профил за печат с понижен контраст.

Стъпка 4: Регулиране на тоналния обхват и контраста

Регулирайте тоналния обхват и контраста на изображението, за да съответства на желаните характеристики на алтернативния процес. Използвайте инструменти като криви, нива и корекции, за да усъвършенствате изображението, докато то не съответства на вашите виждания и на изискванията на процеса.

крива на отпечатъка за цианотипен процес, като се намаляват светлите петна

Силно препоръчваме отпечатването на сиви мащаби с конкретни криви за настройка, прилагани за всеки процес, за да можете да проследите напредъка си от гледна точка на постигането на определен динамичен обхват или резултати.

друг вид сива скала, използваща 100 стъпки

Grayscale Widges ни дават чудесна отправна точка при експериментиране с нови процеси

Стъпка 5: Отпечатване на дигиталния негатив

Отпечатайте дигиталния негатив с помощта на висококачествен принтер и подходящо прозрачно или негативно фолио (винил). Осигурете точно подравняване и поддържайте постоянство в условията на печат, за да постигнете оптимални резултати.

Стъпка 6: Тестово отпечатване и итерация

Извършете тестови разпечатки, като използвате цифровия негатив и избрания алтернативен процес. Оценете резултатите, като отбележите всички необходими корекции. Продължете процеса, като усъвършенствате дигиталния негатив или правите промени в избрания профил, ако е необходимо, докато постигнете желания естетически резултат.

Карбонов отпечатък на сивите нюанси, с приложен персонализиран профил за постигане на богати полутонове

Заключение

Дигиталните негативи направиха революция в света на алтернативните фотографски процеси, като предоставиха на фотографите по-голяма гъвкавост. В студио RadLab разбираме колко е важно да се постигне невероятна точност при печат на алтернативна фотография. Ето защо сме разработили персонализирани криви за процеси като солен печат, цианотипия, въглероден печат и гумен бихромат. Ако се интересувате от създаването на зашеметяващи отпечатъци, не се колебайте да се свържете с нас за получаване на едно изключително обслужване.

Солен отпечатък от дигитален негатив, част от проекта ни „Персонална Реалност“. Фотография: Владислав Лепоев