Аналогова фотография се отнася към процеса на използване на филмов фотоапарат за заснемане на изображения върху фотографски филми и копирането му в лабораторни условия. Процесът включва експонирането му на светлина, която задейства химическа реакция. При нея, сниманият обект се запечатва под формата на трайно изображение. Популярният фотографски филм, който повечето от нас познават, е със суха емулсия (т.нар dry plate). Той навлиза в масова употреба едва в началото на 20ти век. Повече от 100 години преди преди това са се използвали т.нар мокри плаки (wet plate). Тяхната емулсия се е приготвяла от фотографа непосредствено преди заснемането й. Това се прави, тъй като химическото съединение, необходимо за запечатването на образа е било изключително нетрайно.

Среброто играе решаваща роля в този процеса на аналоговата фотография. Фотографският филм обикновено е съставен от няколко слоя материали, включително светлочувствителен емулсионен слой. Този слой съдържа кристали сребърен халогенид (сребърни соли). Когато светлината влезе в обектива на фотоапарата и попадне върху филма, тя взаимодейства с кристалите на сребърните соли в емулсионния слой. Това взаимодействие предизвиква химическа реакция, която създава латентно изображение на обекта върху филма. Това изображение не е видимо с просто око, но може да се превърне във видимо изображение, чрез серия от химически процеси.

Преди масовата дигитализация, аналоговата фотография в продължение на много години е била основният метод за заснемане и създаване на фотографски изображения дори в ежедневието. Тя има уникални естетически качества, които се различават от цифровата фотография. С характеристики като зърнистост, наситеност на цветовете и динамичен обхват, които придават на изображенията специфична естетика.

Различни филми в зависимост от нуждите

аналогова фотография

Съществуват няколко вида и размера фотографски филми в аналоговата фотография. Всеки от тях има своите характеристики и приложения. В зависимост от размера на филма съществуват няколко основни вида:

35-милиметров филм: Т. нар. лайка формат е може би най-разпространеният фотографски филм. Той се предлага в касета и се използва в 35-милиметрови фотоапарати. Размерът на кадъра обикновено е 24 mm x 36 mm, който в съвременната дигитална фотография е възприет за full-frame стандарт

Средноформатен филм: Този тип филм е по-голям от 35-милиметровия, тъй като ширината му е 120мм. Размерът на изображението варира в зависимост от конкретния използван средноформатен фотоапарат, като например 6 cm x 4,5 cm, 6 cm x 6 cm и 6 cm x 9 cm.

Голям формат: Известен още като филмови плаки е най-големият формат за фотография и се използва в широкоформатни фотоапарати. Най-често срещаните размери са 4х5 инча, 5х7 инча и 8х10 инча.

Различните филми в зависимост от емулсията

аналогова фотография,фотографски филм

Черно-бял филм: Чернобелите филми са чувствителни към всички дължини на вълните на светлината и създават черно-бяло изображение. Те са първите създадени филми и съответно влизат първи в масовата култура. Предлага се в различни размери, включително 35 мм, среден формат и голям формат.

Цветен филм: Този тип филм е чувствителен към определени дължини на вълните на светлината и създава цветно изображение. Предлага се в различни размери, включително 35 мм, среден формат и голям формат.

Инстантен филм: Инстантният филм е вид филм, който създава физически отпечатък веднага след излагане на светлина. Най-известната марка фотоапарати и съответно филми, които го използват е Polaroid, но има и други като Fujifilm Instax.

аналогова фотография,зареждане на аналогов фотоапарат с филм

Конкретният вид и размер на използвания филм зависи от нуждите и предпочитанията на фотографа, както и от използвания фотоапарат и оборудване.

През последните години аналоговата фотография отново придоби популярност. Много фотографи и ентусиасти започват да използват тази медия, заради нейните качества и естетика. Макар, че цифровата фотография до голяма степен е заменила аналоговата, заради по-лесната и евтина експлоатация, много хора продължават да използват филмови фотоапарати за лични и художествени проекти.

Ние също смятаме, че аналоговата фототрафия е изключително вълнуваща медия. Още от началото на съществуването си RadLab Studio насочва усилия към създаването на условия, които запазват и популяризират аналоговата фотография. Нашият фокус са неконвенционалните фотографски процеси като артистични и образователни инструменти. Ако и вие сте аналогов ентусиаст и искате да развиете уменията си в тази област, можете да научите повече за нашата база и услугите, които предлагаме.

Какво е Аналогова Фотография?

Какво е Аналогова Фотография?

Аналогова фотография се отнася към процеса на използване на филмов фотоапарат за заснемане на изображения върху фотографски филми и копирането му в лабораторни условия. Процесът включва експонирането му на светлина, която задейства химическа реакция. При нея, сниманият обект се запечатва под формата на трайно изображение. Популярният фотографски филм, който повечето от нас познават, е със суха емулсия (т.нар dry plate). Той навлиза в масова употреба едва в началото на 20ти век. Повече от 100 години преди преди това са се използвали т.нар мокри плаки (wet plate). Тяхната емулсия се е приготвяла от фотографа непосредствено преди заснемането й. Това се прави, тъй като химическото съединение, необходимо за запечатването на образа е било изключително нетрайно.

Среброто играе решаваща роля в този процеса на аналоговата фотография. Фотографският филм обикновено е съставен от няколко слоя материали, включително светлочувствителен емулсионен слой. Този слой съдържа кристали сребърен халогенид (сребърни соли). Когато светлината влезе в обектива на фотоапарата и попадне върху филма, тя взаимодейства с кристалите на сребърните соли в емулсионния слой. Това взаимодействие предизвиква химическа реакция, която създава латентно изображение на обекта върху филма. Това изображение не е видимо с просто око, но може да се превърне във видимо изображение, чрез серия от химически процеси.

Преди масовата дигитализация, аналоговата фотография в продължение на много години е била основният метод за заснемане и създаване на фотографски изображения дори в ежедневието. Тя има уникални естетически качества, които се различават от цифровата фотография. С характеристики като зърнистост, наситеност на цветовете и динамичен обхват, които придават на изображенията специфична естетика.

Различни филми в зависимост от нуждите

аналогова фотография

Съществуват няколко вида и размера фотографски филми в аналоговата фотография. Всеки от тях има своите характеристики и приложения. В зависимост от размера на филма съществуват няколко основни вида:

35-милиметров филм: Т. нар. лайка формат е може би най-разпространеният фотографски филм. Той се предлага в касета и се използва в 35-милиметрови фотоапарати. Размерът на кадъра обикновено е 24 mm x 36 mm, който в съвременната дигитална фотография е възприет за full-frame стандарт

Средноформатен филм: Този тип филм е по-голям от 35-милиметровия, тъй като ширината му е 120мм. Размерът на изображението варира в зависимост от конкретния използван средноформатен фотоапарат, като например 6 cm x 4,5 cm, 6 cm x 6 cm и 6 cm x 9 cm.

Голям формат: Известен още като филмови плаки е най-големият формат за фотография и се използва в широкоформатни фотоапарати. Най-често срещаните размери са 4х5 инча, 5х7 инча и 8х10 инча.

Различните филми в зависимост от емулсията

аналогова фотография,фотографски филм

Черно-бял филм: Чернобелите филми са чувствителни към всички дължини на вълните на светлината и създават черно-бяло изображение. Те са първите създадени филми и съответно влизат първи в масовата култура. Предлага се в различни размери, включително 35 мм, среден формат и голям формат.

Цветен филм: Този тип филм е чувствителен към определени дължини на вълните на светлината и създава цветно изображение. Предлага се в различни размери, включително 35 мм, среден формат и голям формат.

Инстантен филм: Инстантният филм е вид филм, който създава физически отпечатък веднага след излагане на светлина. Най-известната марка фотоапарати и съответно филми, които го използват е Polaroid, но има и други като Fujifilm Instax.

аналогова фотография,зареждане на аналогов фотоапарат с филм

Конкретният вид и размер на използвания филм зависи от нуждите и предпочитанията на фотографа, както и от използвания фотоапарат и оборудване.

През последните години аналоговата фотография отново придоби популярност. Много фотографи и ентусиасти започват да използват тази медия, заради нейните качества и естетика. Макар, че цифровата фотография до голяма степен е заменила аналоговата, заради по-лесната и евтина експлоатация, много хора продължават да използват филмови фотоапарати за лични и художествени проекти.

Ние също смятаме, че аналоговата фототрафия е изключително вълнуваща медия. Още от началото на съществуването си RadLab Studio насочва усилия към създаването на условия, които запазват и популяризират аналоговата фотография. Нашият фокус са неконвенционалните фотографски процеси като артистични и образователни инструменти. Ако и вие сте аналогов ентусиаст и искате да развиете уменията си в тази област, можете да научите повече за нашата база и услугите, които предлагаме.