Как се копират фотографии в лаборатория?

Лабораторното копиране на фотографии върху светлочувствителна фотохартия е един от ...