ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ (част II)

ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ Изложбата "Персонална реалност" се проведе в Софийски ...