Фотография и математика

Фотография и математика, две области, които може би изглеждат много ...