Беше особено вълнуващо да посрещнем визуалния артист Владислав Лепоев като част от годишната програма на RadLab Studio. Той един от шестте автори в нашия творчески екип и първото му посещение в студиото беше белязано от експерименти със солен печат, провокираща дискусия с ученици и разтърстващи визуални резултати. Дълбочината и значимостта на неговите артистични търсения вдъхновиха всички нас да разширим границите на възприятията си и да предефинираме връзката човек-фотография.

Среща на умове

Ученици от Национална Априловска гимназия срещнахме с Владо, с идеята да ги запознаем с работата на един от най-важните съвременни автори. Той разбира се имаше какво да им заяви и покаже. Докато споделяше своя опит в процеса на изследване на фотографията, инициира дискусия, посветена на ролята на медията в съвремието и начина, по който я използваме. С присъщата си харизма Владо провокира учениците да си зададат въпроси за изначалната енергия, която оформя артистичните търсения и утилизира фотографията като изразно средство. Неговото отношение към медията накара младежите да преосмислят автентичността на фотографията. Дискусията не само провокира любопитство и самоанализ, но и насърчи учениците да се занимаят с осъзнато наблюдение на заобикалящия ги свят, особено в епоха, в която механизмите за генериране на изображения, управлявани и от изкуствен интелект, съжителстват с човешкото творчество във фотографията.

Изследване на соления печат

Централно място в посещението на Владо Лепоев зае изследването на солния печат – техника, която вдъхнови бъдещото му участие в приекта ни. В процеса на подготовка автора внимателно подбра изображения, които превърнахме собственоръчно в негативи с помощта на калибрационни криви, специално разработени в RadLab Studio за целите на благородния процес. Тези изображения, характерни за визуалния език на автора, послужиха като основа за експериментите му със солен печат. Владо се оказа запленен от процеса! От една страна поради забележителната способност на принтовете да предизвикват емоции, чрез характерния си тонален обхват и контраст, а от друга поради абсолютната точност, с която възпроизведохме изображенията от монитора в краен отпечатък. Резултатите до голяма степен повлияха на перспективата на автора, като промениха подхода му към бъдещото изследване на темата за персоналната реалност.

Сгънат разказ за разгръщане

Като обобщение на преживяването на Владо в RadLab Studio замислихме отпечатването на собственоръчев зин, съдържащ цялата история от визитата на автора. Наречете го още един експеримент, озаглавен „Salt“, в който преплитаме силата на фотографията като творчески и повествователен инструмент, отразяващ реалността. В рамките на зина Владо подбира изображения, материализирани чрез процеса на съления печат, преплитайки ги със задълбоченото си изследване на фотографската автентичност, които същевременно служат и като визуален дневник, който експресивно описва посещението му в RADLAB Studio. Всяко изображение нашепва свой собствен разказ, предизвиквайки зрителя да постави под въпрос естеството на реалността и нашето възприятие за нея. Посещението на Владислав Лепоев като част от проекта PERSONAL REALITY ни подейства като огромна доза допамин! С нетърпение очакваме резултатите от бъдещата работа на Владо, която ще бъде не по-малко предизвикателна за нас в процеса на материализирането й. Очаквайте бъдещите посещения на автори, новини и отпечатъци, докато навлизаме все по-дълбоко в пластовете на пресоналната реалност.

Годишната творческа и образователна програма на RadLab Studio са част от проекта „Алтернативната фотография в съвременното изкуство и образование“, който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria

Беше особено вълнуващо да посрещнем визуалния артист Владислав Лепоев като част от годишната програма на RadLab Studio. Той един от шестте автори в нашия творчески екип и първото му посещение в студиото беше белязано от експерименти със солен печат, провокираща дискусия с ученици и разтърстващи визуални резултати. Дълбочината и значимостта на неговите артистични търсения вдъхновиха всички нас да разширим границите на възприятията си и да предефинираме връзката човек-фотография.

Среща на умове

Ученици от Национална Априловска гимназия срещнахме с Владо, с идеята да ги запознаем с работата на един от най-важните съвременни автори. Той разбира се имаше какво да им заяви и покаже. Докато споделяше своя опит в процеса на изследване на фотографията, инициира дискусия, посветена на ролята на медията в съвремието и начина, по който я използваме. С присъщата си харизма Владо провокира учениците да си зададат въпроси за изначалната енергия, която оформя артистичните търсения и утилизира фотографията като изразно средство. Неговото отношение към медията накара младежите да преосмислят автентичността на фотографията. Дискусията не само провокира любопитство и самоанализ, но и насърчи учениците да се занимаят с осъзнато наблюдение на заобикалящия ги свят, особено в епоха, в която механизмите за генериране на изображения, управлявани и от изкуствен интелект, съжителстват с човешкото творчество във фотографията.

Изследване на соления печат

Централно място в посещението на Владо Лепоев зае изследването на солния печат – техника, която вдъхнови бъдещото му участие в приекта ни. В процеса на подготовка автора внимателно подбра изображения, които превърнахме собственоръчно в негативи с помощта на калибрационни криви, специално разработени в RadLab Studio за целите на благородния процес. Тези изображения, характерни за визуалния език на автора, послужиха като основа за експериментите му със солен печат. Владо се оказа запленен от процеса! От една страна поради забележителната способност на принтовете да предизвикват емоции, чрез характерния си тонален обхват и контраст, а от друга поради абсолютната точност, с която възпроизведохме изображенията от монитора в краен отпечатък. Резултатите до голяма степен повлияха на перспективата на автора, като промениха подхода му към бъдещото изследване на темата за персоналната реалност.

Сгънат разказ за разгръщане

Като обобщение на преживяването на Владо в RadLab Studio замислихме отпечатването на собственоръчев зин, съдържащ цялата история от визитата на автора. Наречете го още един експеримент, озаглавен „Salt“, в който преплитаме силата на фотографията като творчески и повествователен инструмент, отразяващ реалността. В рамките на зина Владо подбира изображения, материализирани чрез процеса на съления печат, преплитайки ги със задълбоченото си изследване на фотографската автентичност, които същевременно служат и като визуален дневник, който експресивно описва посещението му в RADLAB Studio. Всяко изображение нашепва свой собствен разказ, предизвиквайки зрителя да постави под въпрос естеството на реалността и нашето възприятие за нея. Посещението на Владислав Лепоев като част от проекта PERSONAL REALITY ни подейства като огромна доза допамин! С нетърпение очакваме резултатите от бъдещата работа на Владо, която ще бъде не по-малко предизвикателна за нас в процеса на материализирането й. Очаквайте бъдещите посещения на автори, новини и отпечатъци, докато навлизаме все по-дълбоко в пластовете на пресоналната реалност.