Проявяването на фотографски филм е основен процес, използван в аналоговата фотография за получаване на видимо изображение от латентно такова, което се създава върху емулсията на филма по време на заснемането му. Преди всичко, трябва да знаем, че има няколко вида филми (може да научите повече за тях в тази статия). Всеки изисква специфичен процес на проявяване, за да се постигне конвенционално изображение. Днес например ще разгледаме два от тях – проявяване на черно-бели и цветни филми.

проявява черно бял филм

И двата вида се проявяват чрез процес, който превръща светлочувствителните кристали на сребърния халогенид в емулсионния слой на филма в металическо сребро. В общи линии този процес включва няколко етапа, които обикновено се извършват в тъмна стая или друга светлопропусклива среда, за да се избегне излагането на филма на светлина. При всяка стъпка се използват химикали, които се прилагат последователно един след друг, но не се смесват. Всички методи могат да се извършват ръчно или с помощта на автоматични машини – процесори. Процесорите осигуряват дефинирана среда за всеки процес, като например постоянна температура, въртене на дозата за филм и точно време за проявяване. Всички тези фактори предполагат по-добро качество на крайния резултат, особено при проявяването на цветни филми, където те са от решаващо значение.

Препоръчваме употребата на предпазно облекло и избягване на контакт с кожата.

Проявяване на черно-бял негативен филм

1. Подготовка

Преди да започнем серията химични процеси, трябва да заредим филма в специална ролка за проявяване. След това го поставяме в изолиран от светлината съд за проявяване, по-известен като доза. Тази стъпка се извършва на пълна тъмнина и предпазва филма от нежеланото попадане на светлина. Това ни позволява да продължим процеса по – късно в нормална среда (на светло). Функцията на дозата се състои в това, че ни позволява да я пълним с течности, като в същото време в нея не прониква светлина.

доза, филм, проявяване

Снимката е само за илюстрация – тази стъпка трябва да бъде извършена в пълна тъмнина, в противен случай най-вероятно ще повредите филма си.

2. Проявяване

Филмът първо се излага на въздействието на разтвор, наречен проявител, който инициира химическа реакция. Тя превръщаща осветените при снимането на филма кристали сребърен халогенид в металическо сребро. Процесът се извършва при строго определена температура на разтвора, концентрация и продължителност на процеса на проявяване. Всички те зависят от комбинацията между типа филм и използвания проявител. Тези променливи се дефинират от производителя на филма, ISO стойността, но най-вече от желания резултат. Съществуват различни проявители и концентрации на техни разтвори, които се използват за проявяване на фотографски филми. Тук в RadLab Studio, използваме предимно X-tol, Studional и Rodinal. Видът и концентрацията на разтвора могат да варират в зависимост от конкретния филм, който се проявява. Някои разтвори са предназначени за употреба в стоковата си концентрация, а други се разреждат с вода преди проявяване.

Например Kodak Xtol е популярен разтвор за проявяване, който може да се използва в стокова концентрация или се разреди с вода 1+1 или 1+2 в зависимост от желания контраст или зърнеността на крайното изображение. Някои други проявители се използват в много по-малки концентрации, като Rodinal и Pyrocat, които биха могли да се разтварят от 1+30 до 1+200 в зависимост от желания резултат.

Ето някои примери за комбинации на филми и процеси на проявяване:

  • Ilford HP5 @ 400 iso се проявява в разтвор на Studional 1+30 при 20C за 9 мин
  • Ilford HP5 @ 400 iso се проявява в разтвор на D-76 1+1 при 20C за 13 мин
  • Kodak Tmax 400 @ 400 iso се проявява в Xtol stock при 20C за 6.5 мин
  • Fomapan 200 @ 200 iso се проявява в Fomadon R09 при 20C за 10 мин

За равномерното проявяване на филма се препоръчва дозата да се обръща неколкократно на всеки 30 секунди по време на протичане на реакцията.

3. Стоп-баня

След това филмът се прехвърля в стоп-баня, която спира процеса на проявяване чрез неутрализиране на проявителя.

проявител, филм, аналогова фотография

4. Фиксиране

При следващата стъпка в дозата с филма се налива разтвор с т.нар. фиксаж. Той отстранява всички неосветени кристали сребърен халогенид от емулсионния слой на филма, по време на заснемането му във фотоапарата. Остава само металическото сребро, което се е получило по време на процеса на проявяване. Това създава видимо за окото негативно изображение. Фиксиращият разтвор може да бъде с различно Ph, в зависимост от химическата му формула. При всички случаи обаче, трябва да се измие добре с вода след това, за да се предпази филмът от повреждане при съхранението му във времето.

5. Миене

Филмът се измива старателно, като водата в дозата се сменя няколко пъти, за да се отстранят всички останали химически остатъци от процеса на проявяване и фиксиране. За най-добри резултати се препоръчва да се използва течаща вода в продължение на няколко минути.

6. Стабилизатор

Това е последната баня с разтвор, която помага да се предотврати появата на петна от твърда вода и други артефакти върху проявения филм, докато той съхне.

След всички тези стъпки, вече имаме проявен филм със стабилно негативно изображение, който се провисва да съхне в среда без прахови частици, стайна температура и влажност.

how-to-develo-a-photographic-film-03

Проявяване на цветни филми

Проявяването на цветни филми е претенциозен и комплексен процес, който включва множество стъпки, извършвани при точно определена температура и време, за да се получи стабилно цветно изображение. Процесът може да се извърши ръчно, но за прецизни резултати в RadLab Studio използваме, т.нар. процесор: устройство, което контролира температурите и времената на процесите с голяма точност. Най-популярните процеси за цветни филми са С-41 и Е-6. Основната разлика между двата процеса е, че C-41 се използва за цветни негативни филми и създава негативно изображение. Докато Е-6 се използва за цветни позитивни филми, известни също като диапозитиви, които създават позитивно изображение. Ето основните стъпки:

1. Проявяване на филма

Химическите процеси, използвани за процеса С-41 и Е-6, са различни поради различните начини, по които се проявява филмът. Все пак и двата метода за проявяване инициират химическа реакция с филма, която създава латентно (невидимо) изображение. За проявяването на позитивни филми (E-6) са необходими няколко допълнителни стъпки, включително баня за обръщане на изображението, втора баня за проявяване на цветовете и баня за кондициониране.

По време на етапа на цветно проявяване във всеки от трите цветни слоя на филма се образува металическо сребро. То трябва да бъде отстранено, преди филмът да бъде изложен на избелване, което премахва неекспонираните сребърни халогениди и формира позитивното изображение.

Цветен филм, диапозитивен филм, c-41, e-6

2. Избелване

Филмът се излага на реакция за избелване, която премахва металическото сребро, формирано при процеса на проявяване и оставя само съединенията на багрилата, които са необходими за получаване на крайното цветно изображение.

проявител, блийч, фиксаж, стабилизатор

3. Фиксаж

Следващата стъпка е употребата на разтвор на фиксаж, който отстранява останалите нееспонирани с процеса на снимане сребърни халогениди от филма и стабилизира изображението.

4. Миене

След това филмът се измива старателно и многократно, за да се отстранят всички химически остатъци по емулсията.

5. Стабилизатор

Филмът се поставя във вана със стабилизатор, за да се гарантира, че крайното изображение е защитено и остава стабилно във времето.

След като филмът бъде проявен, фиксиран и измит, се окачва да съхне в безпрашна среда, на стайна температура и влажност.

фотографски филм

Аналоговата фотография е изключително важна за нас. В RadLab Studio полагаме особени грижи за филмите, които ни изпращате. Ако се интересувате от нашите услуги за проявяване на филми, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да си поговорим за видове проявители и процеси, които можем да използваме, за да постигнем най-добрите резултати според очакванията ви.

Как се Проявява Фотографски Филм?

Проявяването на фотографски филм е основен процес, използван в аналоговата фотография за получаване на видимо изображение от латентното изображение, което се създава върху филма по време на заснемането му. Преди всичко, трябва да знаем, че има няколко вида филми (може да научите повече за тях в тази статия). Всеки изисква специфичен процес на проявяване, за да се постигне конвенционално изображение. Днес например ще разгледаме два от тях – проявяване на черно-бели и цветни филми.

hot-to-develop-a-film-01

И двата вида се проявяват чрез процес, който превръща светлочувствителните кристали на сребърния халогенид в емулсионния слой на филма в металическо сребро. В общи линии този процес включва няколко етапа, които обикновено се извършват в тъмна стая или друга светлопропусклива среда, за да се избегне излагането на филма на светлина. При всяка стъпка се използват химикали, които се прилагат последователно един след друг, но не се смесват. Всички методи могат да се извършват ръчно или с помощта на автоматични машини – процесори. Процесорите осигуряват дефинирана среда за всеки процес, като например постоянна температура, въртене на дозата за филм и точно време за проявяване. Всички тези фактори предполагат по-добро качество на крайния резултат, особено при проявяването на цветни филми, където те са от решаващо значение.

Препоръчваме употребата на предпазно облекло и избягване на контакт с кожата.

 

Проявяване на черно-бял негативен филм

1. Подготовка

Преди да започнем серията химични процеси, трябва да заредим филма в специална ролка за проявяване. След това го поставяме в изолиран от светлината съд за проявяване, по-известен като доза. Тази стъпка се извършва на пълна тъмнина и предпазва филма от нежеланото експониране на светлина. Това ни позволява да продължим процеса в нормална среда (на светло) по – късно.

Снимката е само за илюстрация – тази стъпка трябва да бъде извършена в пълна тъмнина, в противен случай най-вероятно ще повредите филма си.

2. Проявяване

Филмът първо се излага на въздействието на разтвор, наречен проявител, който инициира химическа реакция. Тя превръщаща осветените при снимането на филма кристали сребърен халогенид в металическо сребро. Процесът се извършва при строго определена температура на разтвора, концентрация и продължителност на процеса на проявяване. Всички те зависят от комбинацията между типа филм и използвания проявител. Тези променливи се дефинират от производителя на филма, ISO стойността, но най-вече от желания резултат. Съществуват различни проявители и концентрации на техни разтвори, които се използват за проявяване на фотографски филми. Тук в RadLab Studio, използваме предимно X-tol, Studional и Rodinal. Видът и концентрацията на разтвора могат да варират в зависимост от конкретния филм, който се проявява. Някои разтвори са предназначени за употреба в стоковата си концентрация, а други се разреждат с вода преди проявяване.

Например Kodak Xtol е популярен разтвор за проявяване, който може да се използва в стокова концентрация или се разреди с вода 1+1 или 1+2 в зависимост от желания контраст или зърнеността на крайното изображение. Някои други проявители се използват в много по-малки концентрации, като Rodinal и Pyrocat, които биха могли да се разтварят от 1+30 до 1+200 в зависимост от желания резултат.

Ето някои примери за комбинации на филми и процеси на проявяване:

  • Ilford HP5 @ 400 iso се проявява в разтвор на Studional 1+30 при 20C за 9 мин
  • Ilford HP5 @ 400 iso се проявява в разтвор на D-76 1+1 при 20C за 13 мин
  • Kodak Tmax 400 @ 400 iso се проявява в Xtol stock при 20C за 6.5 мин
  • Fomapan 200 @ 200 iso се проявява в Fomadon R09 при 20C за 10 мин

За равномерното проявяване на филма се препоръчва дозата да се обръща неколкократно на всеки 30 секунди по време на протичане на реакцията.

3. Стоп-баня

След това филмът се прехвърля в стоп-баня, която спира процеса на проявяване чрез неутрализиране на проявителя.

4. Фиксиране

При следващата стъпка в дозата с филма се налива разтвор с т.нар. фиксаж. Той отстранява всички неосветени кристали сребърен халогенид от емулсионния слой на филма, по време на заснемането му във фотоапарата. Остава само металическото сребро, което се е получило по време на процеса на проявяване. Това създава видимо за окото негативно изображение. Фиксиращият разтвор може да бъде с различно Ph, в зависимост от химическата му формула. При всички случаи обаче, трябва да се измие добре с вода след това, за да се предпази филмът от повреждане при съхранението му във времето.

5. Миене

Филмът се измива старателно, като водата в дозата се сменя няколко пъти, за да се отстранят всички останали химически остатъци от процеса на проявяване и фиксиране. За най-добри резултати се препоръчва да се използва течаща вода в продължение на няколко минути.

6. Стабилизатор

Това е последната баня с разтвор, която помага да се предотврати появата на петна от твърда вода и други артефакти върху проявения филм, докато той съхне.

След всички тези стъпки, вече имаме проявен филм със стабилно негативно изображение, който се провисва да съхне в среда без прахови частици, стайна температура и влажност.

how-to-develo-a-photographic-film-03

 

 

Проявяване на цветни филми

Проявяването на цветни филми е претенциозен и комплексен процес, който включва множество стъпки, извършвани при точно определена температура и време, за да се получи стабилно цветно изображение. Процесът може да се извърши ръчно, но за прецизни резултати в RadLab Studio използване, т.нар. процесор: устройство, което контролира температурите и времената на процесите с голяма точност. Най-популярните процеси за цветни филми са С-41 и Е-6. Основната разлика между двата процеса е, че C-41 се използва за цветни негативни филми и създава негативно изображение. Докато Е-6 се използва за цветни позитивни филми, известни също като диапозитиви, които създават позитивно изображение. Ето основните стъпки:

1. Проявяване на филма

Химическите процеси, използвани за процеса С-41 и Е-6, са различни поради различните начини, по които се проявява филмът. Все пак и двата метода за проявяване инициират химическа реакция с филма, която създава латентно (невидимо) изображение. За проявяването на позитивни филми (E-6) са необходими няколко допълнителни стъпки, включително баня за обръщане на изображението, втора баня за проявяване на цветовете и баня за кондициониране.

По време на етапа на цветно проявяване във всеки от трите цветни слоя на филма се образува металическо сребро. То трябва да бъде отстранено, преди филмът да бъде изложен на избелване, което премахва неекспонираните сребърни халогениди и формира позитивното изображение.

how-to-develo-a-photographic-film-04

2. Избелване

Филмът се излага на реакция за избелване, която премахва металическото сребро, формирано при процеса на проявяване и оставя само съединенията на багрилата, които са необходими за получаване на крайното цветно изображение.

3. Фиксаж

Следващата стъпка е употребата на разтвор на фиксаж, който отстранява останалите нееспонирани с процеса на снимане сребърни халогениди от филма и стабилизира изображението.

4. Миене

След това филмът се измива старателно и многократно, за да се отстранят всички химически остатъци по емулсията.

5. Стабилизатор

Филмът се поставя във вана със стабилизатор, за да се гарантира, че крайното изображение е защитено и остава стабилно във времето.

След като филмът бъде проявен, фиксиран и измит, се окачва да съхне в безпрашна среда, на стайна температура и влажност.

Аналоговата фотография е изключително важна за нас. В RadLab Studio полагаме особени грижи за филмите, които ни изпращате. Ако се интересувате от нашите услуги за проявяване на филми, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да си поговорим за видове проявители и процеси, които можем да използваме, за да постигнем най-добри резултати според очакванията ви.